Vítáme vás na webu společnosti Ypsomed s.r.o. (dále „Ypsomed“).

Před návštěvou našeho webu a jeho používáním si pozorně přečtěte tyto podmínky používání. Používáním webu s nimi souhlasíte.

Nedílnou součástí těchto podmínek používání jsou zásady ochrany osobních údajů. Můžete si je zobrazit na našem webu kliknutím na odkaz v zápatí stránky.

Nabízené informace

Na webu společnosti Ypsomed uvádíme informace o naší společnosti a o našich výrobcích a službách. Výslovně upozorňujeme na to, že pokyny a informace na našem webu neobsahují žádné rady ohledně léčby. S případnými zdravotními obtížemi se vždy obracejte na lékaře. Pouze ošetřující lékař může určit diagnózu a zahájit potřebnou léčbu.

Společnost Ypsomed si vyhrazuje právo tyto podmínky používání, obsah a odkazy na tomto webu kdykoli i bez předchozího upozornění změnit, doplnit nebo vymazat. Na tomto místě najdete vždy aktuální verzi podmínek používání.

Výrobky zobrazované na webu nemusejí být ve vaší zemi dostupné nebo registrované. Z uváděných informací nelze ani dovozovat, zda budou příslušné výrobky nebo podmínky ve vaší zemi dostupné někdy v budoucnu. Podrobné informace k výrobkům vám sdělí místní zástupci společnosti Ypsomed.

Omezení záruky a odpovědnosti

Snažíme se, aby informace a údaje zveřejňované na našem webu byly vždy správné a aktuální. Přes veškerou péči však za aktuálnost, správnost, úplnost ani přesnost informací a údajů neručíme. Nemůžeme ani zaručit, že náš web bude vždy dostupný a že na něj budete mít vždy přístup nebo že funkce a přenos dat budou fungovat bez chyb a výpadků.

Společnost Ypsomed neručí za škody nebo nevýhody, které vám vzniknou v důsledku používání, resp. nemožnosti používání našeho webu, nebo protože využijete informace a údaje na tomto webu nebo se na ně spolehnete. Toto vyloučení odpovědnosti se vztahuje zejména také na škody způsobené ve vašem zařízení, ve vašich programech nebo ve vašich datech viry, jinými škodlivými programy nebo jiným způsobem.

Odkazy

Na našem webu najdete přímé a nepřímé odkazy na cizí weby nebo si náš web můžete otevřít kliknutím na odkaz na nějakém jiném webu. Používáme pouze odkazy na weby, na nichž jsme v okamžiku uvádění odkazu nezjistili žádný nezákonný obsah. Na současnou nebo budoucí podobu a obsah odkazovaných webů třetích stran nebo webů, které odkazují na náš web, však společnost Ypsomed nemá žádný vliv.

Uvedením odkazu společnost Ypsomed nevyjadřuje názor na obsah webu třetí osoby. Za obsah nebo dostupnost cizích webů a za jejich dodržování platných právních předpisů neneseme odpovědnost a neručíme ani za případné škody nebo nevýhody, které vám vzniknou v důsledku používání takového obsahu nebo i jen přístupu na takové weby. Uvádění odkazů na cizí weby slouží pouze k usnadnění používání našeho webu.

Autorská a jiná související práva

Veškerý obsah tohoto webu jako texty, obrázky, fotografie, ilustrace, grafické prvky, loga, symboly, jména, označení výrobků a firem je chráněn autorskými právy.

Web a informace a údaje, které jsou na něm uváděny, si můžete zobrazovat na obrazovce. Při splnění následujících podmínek si můžete obsah také vytisknout, zkopírovat, stáhnout a uložit:

  • Používání obsahu je omezeno výhradně na soukromé, nekomerční účely nebo v souvislosti s obchodní spoluprací se společností Ypsomed.
  • Je zakázáno měnit obsah a upozornění na autorská práva a zákonem chráněné značky a známky.
  • Používaný obsah nesmíte zveřejňovat na jiných webech nebo v jiných médiích.

K jakémukoli jinému použití nad tento rámec, zejména ke každému komerčnímu použití, je třeba od společnosti Ypsomed předem získat písemný souhlas.

Prognózy

Web společnosti Ypsomed může obsahovat prognózy ohledně dalšího vývoje společnosti. Takové výpovědi zaměřující se do budoucna jsou spojeny se značnou nejistotou, neboť vycházejí z technických, obchodních, ekonomických a finančních faktorů, které často nemůžeme nijak ovlivnit. Skutečné výsledky se tak mohou v budoucnu od takovýchto předpovědí budoucnosti lišit. Společnost Ypsomed není povinna prognózy upravovat nebo aktualizovat na základě nových informací, událostí nebo vývoje.

Kontakt / vaše názory / e-maily

Těšíme se na váš názor na naše výrobky i náš web. Rádi vám také zašleme další informační materiály.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu, e-mailem nebo telefonicky. Zacházení s vašimi osobními údaji je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů.

E-maily a zprávy zasílané prostřednictvím webového formuláře nejsou šifrovány. Nemůžeme nijak zabránit tomu, aby k takto posílanému obsahu neměly přístup třetí osoby a nemohly ho například upravit. Údaje nám proto posíláte na vlastní riziko.

Závaznost

Pokud společnost Ypsomed na příslušném webu výslovně neuvádí něco jiného, jsou objednávky přes internet závazné teprve v okamžiku, kdy od společnosti Ypsomed obdržíte písemné potvrzení.

Zprávy zasílané společnosti Ypsomed prostřednictvím webu nebo e-mailem nemají právní účinek. Doručené zprávy se snažíme vyřizovat během přiměřené lhůty, avšak nemůžeme vám zaručit, že je vyřídíme ve lhůtě, kterou požadujete. Pozdější odpověď nebo nezodpovězení takových zpráv proto zejména nelze vykládat jako právně relevantní souhlas nebo nesouhlas společnosti Ypsomed.

Koupě cenných papírů

Ypsomed vám prostřednictvím obsahu tohoto webu nenabízí ke koupi nebo k obchodování akcie ani žádné jiné cenné papíry společnosti Ypsomed Holding AG a nevyzývá vás k jejich koupi nebo obchodování s nimi a z uváděného obsahu nesmíte ani dovozovat žádná doporučení. Před rozhodnutím o koupi nebo obchodování se poraďte se s nezávislým finančním poradcem.

Stav: únor 2018