Databeskyttelseserklæring fra Ypsomed

Du får et overblik over, hvilke data vi behandler og hvordan vi anvender dem, samt over hvilke rettigheder du har iht. Databeskyttelseslovgivningen. Typen og omfanget af behandlingen af dine data afhænger af, hvilket forhold der består mellem dig og Ypsomed, og om du anvender tjenester og i så fald hvilke. De fleste oplysninger i denne information er sandsynligvis ikke relevante for dig.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige iht. EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og de øvrige databeskyttelsesbestemmelser er

Ypsomed Denmark
Smedeland
2600 Glostrup
Denmark

T +45 48 24 00 45
info@ypsomed.dk

Direktør: Anja Pihl

Vores dataansvarlige kan kontaktes på den nedenfor angivne adresse eller direkte pr. e-mail på databeskyttelse@ypsomed.dk.

Udbyder af hjemmesiderne

Vores hjemmesider udbydes af koncernen Ypsomed AG.

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
Postboks
3401 Burgdorf / Schweiz

Telefon +41 (0)34 424 41 11

E-mail: onlinecommunication@ypsomed.com

Hjemmeside: www.ypsomed.com

Hvordan berøres du af behandlingen af dine personoplysninger?

Som besøger af vores hjemmeside

Beskrivelse af databehandlingen, relevante data og datakilder

Server-logfiler

Vores hjemmesider protokollerer alle anmodninger og tilgange fra besøgere af vores hjemmesider og gemmer disse oplysninger automatisk som såkaldte server-logfiler. Server-logfiler er beregnet til at dokumentere dine aktiviteter på vores hjemmesider og finde generelle fejl i funktionerne på siden.

Relevant data: besøgte hjemmeside, tidspunkt for tilgangen, mængde sendt data i bytes, kilde/reference til, hvorfra du kom til siden, anvendt browser, anvendt operativsystem, anvendt IP-adresse, brugerdata (såfremt der er logget på en brugerkonto), fejlmelding, fejlkilde.

Analyseværktøjer og onlinemarketing

På vores hjemmesider benytter vi moderne analysemetoder og analyseværktøjer for at forstå besøgerens adfærd på vores hjemmesider. Disse informationer hjælper os med at videreudvikle vores onlinetilbud løbende og vise relevante informationer. I den forbindelse modtager og anvender vi kun data, som er anonymiseret eller ikke gør det muligt at identificere den besøgende. For flere oplysninger om, hvilke analysetjenester og teknologier vi benytter til sådanne formål, kan du finde i Cookie Policy.

Kontaktformular og servicetelefon

Hvis du har forespørgsler eller spørgmål, kan du kontakte os vha. en kontaktformular eller via telefon. Vi benytter dine oplysninger til at behandle din forespørgsel eller dine spørgsmål.

Relevante data:

Kontaktdata: efternavn, fornavn, tiltaleform, land, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Forespørgselsdata: forespørgslens indhold samt svaret, dato og klokkeslæt for forespørgslen hhv. opkaldet.

Brugerkonto

Adgangen til bestemte hjemmesider kan være beskyttet med et password. Hvis du vil have adgang til sådanne sider, skal du først registrere dig og give os flere oplysninger (f.eks. om erhverv, behandlingsoplysninger osv.) i forbindelse med den ønskede tjeneste.

De data, som du sender, anvender vi kun til registrering og autentificering af dig som person. Såfremt loven kræver det, vil vi verificere disse data, før vi giver dig dine adgangsdata.

Relevante data

Kontaktdata: efternavn, fornavn, tiltaleform, land, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Helbredsdata: behandlingsdata (f.eks. behandlingens type og status, diabetestype, anvendt insulinpumpe).

Medicinsk fagpersonale: erhverv, arbejdsgiver.

Formålet med og retsgrundlaget for databehandlingen

Opfyldelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Behandling og besvarelse af kundespørgsmål

Varetagelse af Ypsomeds legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Statistiske analyse til at forbedre vores hjemmesider. De indsamlede data anvender vi anonymiseret, vi forbeholder os dog ret til at kontrollere server-logfilerne efterfølgende, hvis der er konkrete tegn på en ulovlig anvendelse.
 • At forbedre tilbuddet på vores hjemmeside efter de besøgendes interesser eller forbedre det generelt på baggrund af statistiske analyser.
 • Opretholdelse af kundetilfredsheden

På grundlag af et samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Registrering og afsendelse af nyhedsbreve og mediedistributører
 • Registrering og modtagelse af brugerkontoen

Særlige kategorier af personoplysninger

Særlige kategorier af personoplysninger er iht. art. 9, stk. 1, i Databeskyttelsesforordningen (f.eks. helbredsdata, behandlingsdata) behandler vi inden for de kontraktmæssige rammer, der gælder for forsvar i forbindelse med retskrav på grundlag af art. 9, stk. 2, litra f), i Databeskyttelsesforordningen. Behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger uden for det nævnte formål er baseret på et samtykke iht. art. 9, stk. 2, litra a), i Databeskyttelsesforordningen.

Datalagringens varighed:

 • Server-logfiler: Logfilerne på web- og mailserverne slettes uigenkaldeligt efter 7 dage.
 • Kontaktformular og servicetelefon: Dataene i dine forespørgsler slettes, så snart disse data ikke længere er nødvendige for behandlingen. Dette er tilfældet i forbindelse med forespørgsler, hvor det pågældende spørgsmål er blevet afklaret, såfremt der ikke er kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser i vejen for en sletning.
 • Nyhedsbrev: Din nyhedsbrevprofil slettes, så snart du har afmeldt dig alle nyhedsbreve, eller du udtrykkeligt har bedt om en sletning via vores kontaktformular.
 • Brugerkonti: Vi sletter dine data på vores webserver, så snart du opsiger din brugerkonto, såfremt der ikke er kontraktmæssige eller lovmæssige forpligtelser i vejen for en sletning.

Plugins til sociale medier

Til plugins til sociale medier anvender vi programmet "Shariff" på vores hjemmeside. Shariff er et program, som forhindrer, at dine data automatisk sendes videre til de sociale medier. Der oprettes først en kontakt mellem dig og det sociale medie, når du klikker på knappen for det sociale medie. Hvis du allerede er logget på et socialt medie, vises et popup-vindue, hvor du kan redigere teksten i meddelelsen eller tweetet. Dermed forhindrer Shariff, at du efterlader digitale spor på den besøgte side.

Som køber af vores produkter samt interesseret

Beskrivelse af databehandlingen, relevante data og datakilder

Vi behandler personoplysninger, som vi modtager direkte fra dig eller som sendes fra tredjepart (f.eks. den behandlende læge, plejeinstitutionen, klinikken) med henblik på at opfylde de kontraktmæssige krav eller på baggrund af dit samtykke. Der er tale om følgende data:

Kontaktdata: efternavn, fornavn, tiltaleform, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Bestillingsdata: leverings- og fakturaadresse, mængde, produkt, sygeforsikring, sygeforsikringsnummer.

Helbredsdata: scanning af recepten, ordineringstype (første/efterfølgende ordinering), behandlingsdata (f.eks. behandlingens type og status, diabetestype, anvendt insulinpumpe).

Data på den medicinske institution: navn og adresse, kontaktperson, stilling i virksomheden, telefon-, faxnummer og e-mailadresse.

Marketingdata: samtykke til modtagelse af reklamer eller øvrige informationer, eksisterende abonnement på nyhedsbrev, deltagelse i rundspørger, svaradfærd på marketingkampagner.

Data om kreditværdighed: oplysninger om betalingsadfærd, oplysninger fra kreditbureauer, rykkerstatus.

Forespørgselsdata: forespørgslens indhold samt svaret.

Yderligere ved mindreårige: samtykkeerklæring fra den retlige repræsentant, navn på den retlige repræsentant.

Yderligere ved samværgemål, plejekrævende personer: oplysninger om repræsentanten, plejeinstitutionen, samtykkeerklæring fra den retlige repræsentant/plejeinstitutionen.

Formål med og retsgrundlaget for databehandlingen

Vi behandler dine personoplysninger til de formål, som er angivet nedenfor og i overensstemmelse med det angivne retsgrundlag iht. Databeskyttelsesforordningen („GDPR“).

Opfyldelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Modtagelse og udførelse af bestillinger i forbindelse med diabetesbehov, andre produkter og materialer fra vores sortiment.
 • Administration af arrangementer inkl. forvaltning af deltagelse og afsendelse af indbydelser.
 • Behandling og besvarelse af kontraktrelaterede forespørgsler.
 • Afregning med sygeforsikringerne.

Varetagelse af Ypsomeds legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Dokumentation af forespørgsler og deres besvarelse.
 • Vurdering af kreditværdigheden hos købere, der for første gang bestiller hos os og/eller som vi betaler forud for.
 • Kontrol og optimering af direkte marketingkampagner og andre procedurer til direkte kontakt med kunden. I den forbindelse analyserer vi kundens adfærd uden personrelaterede resultater.
 • At gøre krav på og forsvare vores retskrav og rettigheder.

På grundlag af et samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i Databeskyttelsesforordningen)

Såfremt du har givet Ypsomed samtykke til behandling af dine data i forbindelse med de bestemte formål, er denne behandling lovlig på baggrund af dit samtykke. Et tildelt samtykke kan altid trækkes tilbage.

Reklame samt markeds- og meningsforskning foretager vi udelukkende på baggrund af dit samtykke.

Overholdelse af retlige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra c), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Med henblik på sporbarhed af medicinsk udstyr i forbindelse med eventuelle produktinformationer eller tilbagekaldelser: dokumentation over det medicinske udstyrs vej fra producenten til levering hos slutbrugeren.
 • Med henblik på opfyldelse af kontrakter om levering i forbindelse med diabetesbehov: dataoverførsel til sygeforsikringerne.

Særlige kategorier af personoplysninger

Særlige kategorier af personoplysninger er iht. art. 9, stk. 1, i Databeskyttelsesforordningen (f.eks. helbredsdata, behandlingsdata) behandler vi inden for rammerne af leveringen til diabetesbehov eller uden for dette til eventuel behovs- og interesserelevant reklame på grundlag af sit samtykke, art. 9, stk. 2, litra a), i Databeskyttelsesforordningen, samt med henblik på forsvar i forbindelse med retskrav på grundlag af art. 9, stk. 2, litra f), i Databeskyttelsesforordningen.

Datalagringens varighed

Ypsomed behandler og gemmer personoplysninger, såfremt det er nødvendigt, så længe der forefindes en forretningsforbindelse, hvilket også omfatter forberedelse, afvikling og ophør af en kontrakt.

Derudover er Ypsomed underlagt lovmæssige opbevarings- og dokumentationspligter. Inden for rammerne af disse frister gemmer vi også dine data, efter forretningsforbindelsen er ophørt.

Uafhængigt af disse lovmæssige opbevarings- og dokumentationspligter gemmer vi dine kontakt- og marketingdata i op til maks. tre år efter den sidste kontakt med os, såfremt du ikke gør indsigelser mod anvendelsen af dine data forinden.

Som forretningspartner og medicinsk fagpersonale

Beskrivelse af databehandlingen, relevante data og datakilder

Vi behandler data fra vores forretningspartnere (f.eks. engros-handel, diabetes-faghandel, apoteker, klinikker, plejeinstitutioner, leverandører og tjenesteudbydere samt andre samarbejdspartnere) samt medicinske institutioner (f.eks. specialklinikker) og dermed personoplysninger på deres medarbejdere, læger og medicinsk fagpersonale, der som kontaktperson har kontakt med os eller som deltager i vores arrangementer. Disse personoplysninger stilles enten til rådighed for os af den pågældende medicinske institution, en samarbejdspartner eller direkte fra kontaktpersonerne. Der er tale om følgende data:

Kontaktdata: firma, hovedsæde, hjemmeside, telefonnummer, navn på kontaktperson(er), stilling i virksomheden, telefon-/faxnummer, e-mailadresse.

Marketingdata: samtykke til modtagelse af reklamer eller øvrige informationer, eksisterende abonnement på nyhedsbrev, deltagelse i rundspørger, svaradfærd på marketingkampagner.

Forespørgselsdata: forespørgslens indhold samt svaret og øvrige informationer om samarbejdet.

Oplysninger om deltagelse i arrangementer: type, tid og sted for arrangementet, bekræftelse af deltagelsen, samtykke fra arbejdsgiver, videreuddannelsespunkter.

Bestillingsdata: leverings- og fakturaadresse, mængde, produkt.

Kontraktdata: indgåelse af kontrakt, oplysninger om ydelser (bl.a. demonstrationspumper, foredrag, bookede arrangementer), beregningsgrundlag.

Yderligere ved forretningspartnere

Kontraktdata: salgstal for vores produkter, rabattrin, beløb for udbetaling af bonus samt tilskud til reklameudgifter.

Data om kreditværdighed: oplysninger om betalingsadfærd, oplysninger fra kreditbureauer, rykkerstatus, vurdering af risikoen for afskrivelse.

Formål med og retsgrundlaget for databehandlingen

Vi behandler personoplysninger til de formål, som er angivet nedenfor og i overensstemmelse med det angivne retsgrundlag iht. Databeskyttelsesforordningen („GDPR“).

Opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med en (indledende) kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Kontraktforhandlinger og indgåelse af kontrakt (f.eks. samarbejdsaftaler med henblik på salg).
 • Modtagelse og udførelse af bestillinger i forbindelse med diabetesbehov, andre produkter og materialer fra vores sortiment. Den nærmere beskrivelse af databehandlingens formål kan findes i de pågældende kontraktdokumenter samt øvrige dokumenter og de deri indeholdte henvisninger angående databeskyttelse.
 • Administration af arrangementer inkl. forvaltning af deltagelse og afsendelse af indbydelser og bekræftelse af deltagelse.
 • Behandling og besvarelse af kontraktrelaterede forespørgsler.

Varetagelse af Ypsomeds legitime interesser (art. 6, stk. 1, litra f), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Dokumentation af forespørgsler og deres besvarelse.
 • At gøre krav på og forsvare vores retskrav og rettigheder.
 • Vurdering af kreditværdigheden hos vores forretningspartnere, der for første gang bestiller hos os og/eller som vi betaler forud for. (Kun ved forretningspartnere)

På grundlag af et samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i Databeskyttelsesforordningen)

Såfremt du har givet Ypsomed samtykke til behandling af dine data i forbindelse med de bestemte formål, er denne behandling lovlig på baggrund af dit samtykke. Et tildelt samtykke kan altid trækkes tilbage. Ypsomed foretager følgende databehandlingsprocedurer på baggrund af dit samtykke:

 • Reklame eller markeds- og meningsforskning.
 • Produktion og offentliggørelse af fotos fra arrangementer.

Overholdelse af retlige forpligtelser (art. 6, stk. 1, litra c), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Med henblik på sporbarhed af medicinsk udstyr i forbindelse med eventuelle produktinformationer eller tilbagekaldelser: dokumentation over det medicinske udstyrs vej fra producenten til levering hos slutbrugeren.
 • Med henblik på at bekæmpe korruption inden for sundhedsvæsenet: dokumentation om tilrådighedsstillelse af låneudstyr og prøvematerialer til uddannelses- og demonstrationsformål til medicinske institutioner; dokumentation til udførelse af arrangementer og opbevaring af godkendelser angående deltagelsen.

Datalagringens varighed

Ypsomed behandler og gemmer personoplysninger, såfremt det er nødvendigt, så længe der forefindes en forretningsforbindelse, hvilket f.eks. omfatter forberedelse, afvikling og indgåelse af en kontrakt.

Derudover er Ypsomed underlagt lovmæssige opbevarings- og dokumentationspligter. Inden for rammerne af disse frister gemmer vi også dine data, efter forretningsforbindelsen er ophørt.

Som ansøger til ledige stillinger

Beskrivelse af databehandlingen, relevante data og datakilder

Ansøgning via vores hjemmeside

Hvis jobansøgere søger på en af vores ledige stillinger via online-ansøgningsformularen, sendes dine ansøgningsdokumenter til adressen for vores Human Resources-afdeling via en sikker forbindelse, som der er henvist til i opslaget. Selve webserveren gemmer ingen personoplysninger og ansøgningsdokumenter fra webformularen.

Ansøgning via e-mail eller med posten

Dine ansøgningsdokumenter kan også sendes via e-mail eller med posten. Anvend i den forbindelse den i jopopslaget oplyste e-mail- eller postadresse. Vær opmærksom på, at der sendes ukrypteret via e-mail, og at dine data eventuelt kan blive set af tredjepart.

Data fra tredjepart

Hvis du at ansøgt et stilling via vores ansøgningsportal hos hovedkoncernen, Ypsomed AG med hovedsæde i Schweiz, modtager vi dine ansøgningsdata og de sendte dokumenter fra Ypsomed AG. Desuden arbejder vi sammen med personalebureauer og vikarbureauer, som vi modtager ansøgerdata fra. Når vi modtager din ansøgning, behandler vi også data fra kilder, der er offentligt tilgængelige (f.eks. sociale erhvervsnetværk på internettet) eller fra andre kilder, som vi har rettighed til at indhente oplysninger fra (f.eks. straffeattest).

Vi anvender de sendte data uden gensidig accept til ansøgningsprocessen til den stilling, som du har søgt på. For behandlingen er følgende data berørt:

Kontaktdata: efternavn, fornavn, tiltaleform, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, familiestand, pasbillede.

Data om kvalifikation: CV, eksamensbeviser, ansøgning, diplomer, referenceudtalelser (med accept fra den pågældende person).

Finansdata: bankforbindelse (godtgørelse af kørselsudgifter), forventet løn.

Formål med og retsgrundlaget for databehandlingen

Vi anvender udelukkende dine personoplysninger i forbindelse med og under behandlingen af din ansøgning i ansøgningsprocessen. Vi behandler dem til de formål, som er angivet nedenfor og i overensstemmelse med det angivne retsgrundlag iht. Databeskyttelsesforordningen („GDPR“).

Opfyldelse af en kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b), i Databeskyttelsesforordningen)

 • Kontrol og vurdering af de indsendte dokumenter.
 • Videresendelse af dokumenter til den potentielle afdelingsleder.
 • Indbydelse til jobsamtale.
 • Ansættelse eller afsendelse af afslag.

På grundlag af et samtykke (art. 6, stk. 1, litra a), i Databeskyttelsesforordningen)

Vi behandler kun yderligere data (også særligt fortrolige), som du har sendt os frivilligt med dit udtrykkelige samtykke, som du giver os i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Særlige kategorier af personoplysninger

Såfremt der i forbindelse med ansøgningsprocessen behandles helbredsdata, sker dette med henblik på en vurdering af din egnet til den opslåede stilling. Dette sker på baggrund af art. 9, stk. 2, litra h), i Databeskyttelsesforordningen sammenholdt med den gældende nationale lovgivning. Behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger uden for det nævnte formål er baseret på et samtykke iht. art. 9, stk. 2, litra a), i Databeskyttelsesforordningen.

Datalagringens varighed

I tilfælde af et afslag gemmer vi dine personoplysninger elektronisk, så længe ansøgningsprocessen er i gang og så længe, der kan gøres indsigelse mod afslaget på ansøgningen (6 måneder fra afslaget).

Hvis du over for os har accepteret behandling af bestemte data og trækker denne accept tilbage, slettes dataene i forbindelse med dette formål med det samme.

Modtagere af dataene

Hos Ypsomed får de pågældende afdelinger og personer adgang til personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde Ypsomeds kontraktmæssige og retlige forpligtelser. Desuden kan tjenesteydere og databehandlere (art. 28 i Databeskyttelsesforordningen) modtage disse data fra Ypsomed. Det er især virksomheder, der udbyder it-tjenester (som hosting eller SAAS-løsninger), betalingsudbydere, logistik, tryktjenesteydelser, telekommunikation, rådgivning og consulting samt salg og marketing.

Ypsomed deler kun data med modtagere uden for Ypsomed, når de lovmæssige bestemmelser eller kontraktmæssige ydelser kræver det, eller når du har accepteret denne deling. De af os anvendte ordrebehandlere forpligter sig til at overholde databeskyttelsesforskrifterne.

Under disse forudsætninger kan f.eks. følgende modtagere modtage personoplysninger:

 • moderselskabet, Ypsomed AG med hovedsæde i Schweiz, hvor databaserne befinder sig
 • det af os anvendte ansøgeradministrationsværktøj fra WESTPRESS GmbH & Co. KG, Hamm
 • de af os benyttede pakkeleveringstjenester/logistiktjenesteudbydere
 • trykkerier/fotoforretninger
 • sygeforsikringer
 • offentlige instanser (som f.eks. myndigheder), forbund og institutioner
 • tredjepart, som inddrages af os for at opfylde kontrakten eller afvikle bestillingen (f.eks. samarbejdspartner, koncernselskaber)
 • ordrebehandlere til hosting, SAAS-løsninger og nyedsbrevudbydere samt Google-tjenester
 • kreditinstitutter og kreditkortvirksomheder med henblik på betalingsafvikling
 • kreditbureauer (kreditværdighedsvurderinger ved forretningspartnere)
 • indkøbsforeninger
 • forbund/institutioner (til ansøgning og dokumentation af videreuddannelsespunkter)
 • arbejdsgivere ved deltagelse i arrangementer (deling af certifikater til dokumentation for videre- og efteruddannelsestiltag).

Dataoverførsel til et tredjeland

Ypsomed sender data til tredjelande (dvs. stater uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – EØS) såfremt dette kræves i forbindelse med udførelsen af ordren eller er krævet af loven. I den forbindelse indhenter Ypsomed først dit samtykke eller de nødvendige forpligtelser eller garantier med henblik på overholdelse af databeskyttelsen.

Den anvendte ordrebehandler i et tredjeland er over for Ypsomed kontraktligt forpligtet til at overholde EU-databeskyttelsesniveauet og følge vores anvisninger. Ypsomed oplyser dig om detaljerne, såfremt det kræves af loven.

Ypsomed AG har sit hovedsæde i Schweiz. Schweiz er iht. EU-Kommissionen et land, som tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (beslutning vedrørende tilstrækkelighed iht. art. 45 i Databeskyttelsesforordningen, af 26.7.2000, 2000/518/EF).

Pligt til tilrådighedsstillelse af data

Såfremt du modtager varer fra vores sortiment eller benytter dig af andre tjeneste, skal du stille de personoplysninger til rådighed, som er nødvendige for at oprette, udføre og indgå en forretningsforbindelse, eller som vi er lovmæssigt forpligtet til at indhente og lagre. Uden oplysning af disse data kan Ypsomed ikke indgå eller udføre den ønskede kontrakt med dig. Eksisterende forretningsforhold afsluttes eventuelt.

I tilfælde af en ansøgning skal du oplyse bestemte data om dig selv. Disse data er nødvendige for at vi kan vurdere, om du er egnet til den pågældende stilling. Uden disse oplysninger kan Ypsomed ikke inkludere dig i ansøgningsprocessen.

Automatiseret beslutningsproces

Ypsomed benytter ingen procedurer til automatiserede beslutninger om forretningsindgåelser eller øvrige forhold mellem dig og Ypsomed.

Dine rettigheder

Ret til indsigt (art. 15 i Databeskyttelsesforordningen)

Du kan altid forlange oplysning om, hvorvidt og hvilke af dine personoplysninger Ypsomed behandler og til hvilket formål.

Ret til berigtigelse af dataene (art. 16 i Databeskyttelsesforordningen)

Du kan kræve, at dine data berigtiges eller fuldstændiggøres.

Ret til sletning (art. 17 i Databeskyttelsesforordningen)

Du kan kræve, at dine data slettes, såfremt vi ikke opbevarer dataene til at opfylde et lovmæssigt krav (f.eks. skatte- eller handelsretlige opbevaringspligter), af hensyn til offentlighedens interesser eller til at gøre krav på, udøve eller forsvare retskrav.

Ret til begrænsning af behandling (art. 18 i Databeskyttelsesforordningen)

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, såfremt de lovmæssige forudsætninger for dette er til stede.

Ret til dataportabilitet (art. 20 i Databeskyttelsesforordningen)

Personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, skal kunne overføres i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format eller overdrages til en anden ansvarlig person.

Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (art. 77 i Databeskyttelsesforordningen)

Du har ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, hvor du har sit sædvanlige opholdssted eller arbejdssted, eller vores forretingshovedsæde, hvis du er tvivl om, at dine data behandles lovligt.

Ret til at trække samtykke tilbage (art. 7, stk. 3 i Databeskyttelsesforordningen)

Alle samtykkeerklæringer, som du har givet Ypsomed til behandling af personoplysninger, kan du altid trække tilbage uden at skulle oplyse årsagen. Dataene behandles, indtil tilbagetrækningen af samtykket er trådt retligt i kraft.

Ret til indsigelse iht. art. 21 i Databeskyttelsesforordningen

Ret til indsigelse i særlige situationer

Du har altid ret til indsigelse mod behandling af dine personoplysninger ud fra en særlig situation, som vi foretager på baggrund af offentlig interesse eller på baggrund af vores legitime interesse. I forbindelse med denne indsigelse skal du fremlægge de grunde, som gør, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er rimelig i din særlige situation – i modsætning til andre berørte.

Hvis du fremlægger en berettiget indsigelse, behandler vi ikke længere dine personoplysninger, medmindre vi kan godtgøre bydende beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som er vigtigere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller såfremt behandlingen sker i forbindelse med at gøre krav på, udøve eller forsvare retskrav.

Indsigelsesret mod behandling af data i reklameøjemed

I enkelte tilfælde kan Ypsomed benytte direkte reklame – uden dit udtrykkelige samtykke. Du har altid ret til at indgive indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til dette formål.

Ypsomed vil ikke behandle dine personoplysninger til dette formål, hvis du gør indsigelse mod behandlingen til direkte reklame.

Indsigelsen kan sendes formløst via de ønskede kanaler til de andresser, der er angivet i kapitel 1.

Links

Ypsomeds hjemmeside kan indeholde links til eksterne sider. Hvis du anvender et sådant link, skal du være opmærksom på, at denne databeskyttelseserklæring ikke længere gælder for den eksterne side, og at Ypsomed ikke overvåger disse sider. Informér dig på den eksterne hjemmeside om de databeskyttelsesbetingelser, der gælder på den pågældende side.

Ændringer i denne databeskyttelseserklæring

Indholdet i denne databeskyttelseserklæring tilpasses løbende, så den er i overensstemmelse med det retlige krav eller for at ændringer af vores ydelser og tilbud implementeres i databeskyttelseserklæringen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Du kan altid finde den aktuelle version på denne side. Jævnfør databeskyttelseserklæringen regelmæssigt, når du besøger vores hjemmeside.

(Udgave: november 2018)