Databeskyttelseserklæring fra Ypsomed Danmark

Vi tager beskyttelsen af dine persondata meget alvorligt. Læs venligst denne databeskyttelseserklæring omhyggeligt for at få mere at vide om, hvornår der indsamles persondata, når du bruger vores hjemmeside, og hvordan vi gemmer og behandler disse data.

Denne databeskyttelseserklæring gælder for hjemmesiderne www.ypsomed.com/da-DK/, www.mylife-diabetescare.com/da-DK/ og for de data, som indsamles via disse sider. Du har blandt andet mulighed for via disse hjemmesider at komme hen til hjemmesiderne fra andre virksomheder i Ypsomed-koncernen samt til vores mylife online-butikker. For disse hjemmesider gælder de databeskyttelseserklæringer, som kan læses dér.

Ansvarlig instans:

Ansvarlig instans jævnfør EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og de øvrige databeskyttelsesbestemmelser er

Ypsomed Denmark
Smedeland
2600 Glostrup
Denmark

T +45 48 24 00 45
info@ypsomed.dk

Direktør: Gjermund Hansen

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på nedenfor angivne adresse eller direkte pr. e-mail på databeskyttelse@ypsomed.dk.

Håndtering af persondata

Persondata

Persondata er alle de informationer, der muliggør en identifikation af din person. Hertil hører dine kontaktdata, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail og også din IP-adresse.

Ved besøg på vores internetsider, registrering på onlineportaler og brug af vores tjenesteydelser på vores hjemmesider (bestillinger, webundersøgelser, tilmelding til arrangementer etc.) indsamler vi persondata om dig. Disse persondata behandler vi i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne og kun i det omfang, som er nødvendigt for at kunne levere de af dig anmodede ydelser eller indhold.

Sikkerhed

Vi sørger for de nødvendige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger og beskytter dine persondata, for så vidt angår uautoriseret adgang og misbrug.

Når dine data overføres, beskyttes de af en særlig krypteringsmetode (f.eks. SSL) via HTTPS. Desuden er vores servere beskyttet af en firewall og virabeskyttelsesprogrammer, og vi sørger for backups med jævne mellemrum. Ydermere arbejder vi med særlige autorisationskoncepter.

Vores medarbejdere er forpligtede til at overholde de gældende bestemmelser om databeskyttelse, når de behandler dine persondata.

Automatisk indsamlede data

Server-logfiler

Beskrivelse og omfang af samt formål med databehandling:
Vores internetsider protokollerer alle forespørgsler og adgange fra besøgende på vores internetsider og gemmer automatisk disse informationer som serverlogfiler.

Serverlogfiler har til formål at kunne følge besøg på vores hjemmesider og gøre opmærksom på fejlfunktioner på siderne. Følgende data protokolleres automatisk:

  • Besøgt hjemmeside
  • Tidspunktet for adgangen
  • Sendt datamængde i bytes
  • Kilde/reference til, hvorfra du kom til siden
  • Anvendt browser
  • Anvendt operativt system
  • Anvendt IP-adresse
  • Brugerdata, ved et login på en brugerkonto
  • Fejlmeddelelse
  • Fejlkilde (hvilket modul har udløst fejlen)

De indsamlede data anvendes anonymiseret til statistiske evalueringer og til forbedring af vores hjemmesider. Vi forbeholder os dog ret til efterfølgende at kontrollere serverlogfilerne, hvis konkrete indikationer peger på ulovlig brug. Af sikkerhedsmæssige årsager har du derfor ingen mulighed for at afvise registreringen af disse data.

Adgangen til server-logfilerne er begrænset til nogle få systemadministratorer fra Ypsomed og vores udbyder e3N (e3N GmbH & Co. KG, Göttelmannstrasse 13A, D-55130 Mainz)

Retsgrundlag for databehandlingen:
Retsgrundlaget for den midlertidige opbevaring af data og server-logfiler er vores berettigede interesse i opretholdelsen af hjemmesidens funktioner, som udføres iht. art. 6, stk. 1 litera f i GDPR.

Varighed for opbevaringen:
Logfilerne på web- og mailserverne slettes uigenkaldeligt efter 7 dage.

Cookier

Vores hjemmesider benytter til dels cookies. Ved denne standardteknologi forstås små tekstfiler, der gemmes på harddisken midlertidigt eller varigt. Cookier har til formål at tilpasse vores hjemmeside til dine interesser eller generelt at forbedre den på basis af statistiske evalueringer.

Man kan helt eller delvist deaktivere opbevaringen af cookier i browserindstillingerne, hvis man vil forhindre en sporing af ens besøg på vores hjemmeside. Forhør dig hos din browserudbyder om, hvordan du sletter eller blokerer cookier eller søg efter en hjælpe-funktion i browseren. Vi gør dog opmærksom på, at det muligvis ikke er muligt at benytte alle funktioner på vores hjemmeside, hvis der er foretaget en deaktivering.

Beskrivelse og omfang af databehandlingen:
Såfremt du i dine browserindstillinger tillader brug af cookier, kan følgende cookier på vores hjemmesider anvendes:

Navn Type Kilde Anvendelsesformål Varighed for opbevaring
PHPSESSID Teknisk ypsomed.com Denne cookie har til formål at identificere varigheden for dit besøg på vores hjemmesider. Session
FE_USER_AUTH Teknisk ypsomed.com Den gemmer registreringsinformationerne, når du besøger vores hjemmesider, der er beskyttet af et login. 5 timer
cookieconsent_status Teknisk ypsomed.com Den gemmer status for dit samtykke til at sætte cookier på det aktuelle domæne. Session
_ga Analytisk Google Den tildeler brugerens enhed et virkårligt genereret tal. Ved hjælp af dette registreres det, når vores hjemmeside tilgås igen via denne enhed. 2 år
_utma Analytisk Google Den analyserer, hvor tit en bruger tilgår vores hjemmeside via denne enhed. 2 år
_utmb Analytisk Google Den sætter et tidsstempel, så snart en bruger tilgår hjemmesiden. 30 minutter
_utmc Analytisk Google Den sætter et tidsstempel, så snart en bruger forlader hjemmesiden. Session
_utmt Analytisk Google Den drosler „Request-raten“ 10 minutter
_utmz Analytisk Google Den analyserer, hvorfra vores hjemmeside tilgås (link fra reklame, hjemmeside osv.) 6 måneder

Analytiske cookies
I forbindelse med cookies, der muliggør en analyse af din adfærd eller udlæsning af individualiserede indhold og tilbud, indhenter vi dit samtykke, når du tilgår vores hjemmeside. Dette samtykke danner det retlige grundlag for anvendelse af analytiske cookies. 

Du kan finde flere oplysninger om analytiske cookies i Kapitel Google Analytics med anonymiseringsfunktion samt Nyhedsbrev og mediedistributør.

Formål med og retsgrundlag for databehandlingen:
Der er nogle funktioner, som vi ikke kan tilbyde dig uden brug af cookier. De er nødvendige for funktionerne i brugerområdet således, at brugeren kan genkendes efter skift til en anden side.

De cookier, vi anvender, er cookier, der er teknisk nødvendige. Retsgrundlaget for anvendelsen af disse cookier er vores berettigede interesse i opretholdelsen af hjemmesidens funktioner, som udføres iht. art. 6, stk. 1 litera f i GDPR.

Anvendelse af forskellige Google-tjenester

På vores hjemmeside anvender vi forskellige Google tjenester fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google“).

Google gemmer cookies på din slutenhed ved anvendelse af Google-tjenester via din internetbrowser. I den forbindelse kan vi ikke udelukke, at Google bruger servere i USA til dette formål. Google er imidlertid underlagt EU-USA-privatlivsskjold samt Schweiz-USA-privatlivsskjold. Google bruger efter eget udsagn disse data til at stille tjenesterne til rådighed og til at garantere, at tjenesterne fungerer korrekt.

Når du er logget ind hos Google, tilordnes dine data direkte til din Google-konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data tilordnes til din Google-profil, skal du logge af, før du aktiverer en Google-tjeneste. Google gemmer dine data (også for brugere, som ikke er logget ind) som brugerprofiler og benytter disse i reklameøjemed, til markedsføring og/eller behovsorienteret udformning af hjemmesiden, såfremt Google ikke udtrykkeligt afviser at gøre dette. Du har en indsigelsesret mod, at der oprettes denne brugerprofil, men denne indsigelse skal sendes til Google. Google sender eventuelt også disse data til tredjepart, såfremt loven tillader det, eller såfremt en tredjepart behandler disse data på vegne af Google. Du kan finde flere oplysninger i beskrivelse af de enkelte Google-tjenester samt på Googles databeskyttelseserklæring 

Google Analytics med anonymiseringsfunktion
Cookies fra Google Analytics muliggør en analyse af, hvordan vores hjemmeside bruges. På den måde kan vi løbende optimere vores tilbud og forbedre kvaliteten af vores hjemmeside og indholdet på den. Du kan se, hvilke cookies der er tale om, i tabellen foroven.

De informationer, der genereres af cookies, f.eks. tid, sted og hyppighed for dit besøg af vores hjemmeside inkl. din IP-adresse, sendes anonymiseret til Google i USA og gemmes dér. IP-adresserne forkortes med tillægskoden „_gat._anonymizeIP“ på vores hjemmesider og anonymiseres dermed automatisk, før de sendes til Google.

Google evaluerer informationerne om din brug af vores hjemmesider på vores vegne, udarbejder rapporter om aktiviteterne på vores hjemmesider og stiller andre services til rådighed, der har forbindelse til internetbrug. Google samkører efter eget udsagn aldrig IP-adressen med andre data fra Google.

Du kan forhindre registreringen via Google Analytics ved at klikke på følgende link: javascript:gaOptout(). I den forbindelse installeres der en Opt-Out-cookie på din enhed. Med denne Opt-Out-cookie forhindres det, at Google Analytics i fremtiden registrerer data for denne hjemmeside og din browser, så længe cookien er installeret i din browser.

Som alternativ kan du forhindre, at der gemmes cookies ved at foretage den pågældende indstilling i din browsersoftware. Installér først browser-plugin'et i følgende link: Browser Add-On til deaktivering af Google Analytics. Dermed forhindrer du, at de data, som har relevans til din brug af hjemmesiden (inkl. IP-adressen), registreres og sendes videre samt behandles af Google.

Google Tag Manager
Sammen med Google Analytics benytter vi desuden Google Tag Manager. Denne tjeneste er beregnet til fleksibel integrering af såkaldte „tags“, som sendes vha. kodecifre til Google Analytics. Tag Manager registrerer ingen personrelaterede data og anvender dem ikke. Dataene er altid anonymiserede.

Scrolldybde for specifikke sider: Denne tag analyserer, hvordan indholdet på vores hjemmesider betragtes, især sider med langt indhold. Scrolldybden vises i %.
Klikrate for specifikke elementer: Denne tag analyserer den generelle interaktion med indholdet på vores hjemmeside, så vi kan placere informationerne optimalt. F.eks. måles følgende: download af brochurer, klik på e-mailadresser, klik på interaktive knapper.
Fremskridtsrate ved formularer: Denne tag registrerer hentningen eller afsendelsen af en formular. Den er beregnet til at optimere formularer hhv. formularfelter. De enkelte formularfelter kontrolleres f.eks. med henblik på interaktion. Selve de indtastede data sendes dog ikke til Google Analytics.

Integration af Google Maps

På vores hjemmeside benyttes også tilbud fra Google Maps. Hermed kan vi vise dig et interaktivt kort direkte på hjemmesiden og gøre det muligt for dig at benytte kort-funktionen på en nem måde.

Beskrivelse og omfang af behandlingen:
Ved besøg på hjemmesiden får Google informationen, at du har åbnet den pågældende hjemmeside. Desuden overføres de data, som nævnes under punkt 3.1. Dette sker uafhængigt af, om Google har stillet en brugerkonto til rådighed eller ej, uanset om du er logget på eller ej, eller om der overhovedet eksisterer en brugerkonto. Når du er logget på hos Google, tildeles dine data direkte din konto. Hvis du ikke ønsker, at dine data tildeles din profil skal du logge af, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data som brugerprofil og benytter disse i reklameøjemed, markedsføring og/eller behovsorienteret udformning af hjemmesiden. En sådan evaluering sker især (også for brugere, der ikke er logget på) til at lave behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om aktiviteterne på vores hjemmeside. Du har en indsigelsesret mod, at der oprettes denne brugerprofil, men denne indsigelse skal sendes til Google.

Yderligere informationer om formål og omfang af Google's dataindsamling og behandling af dine persondata fås i Google's databeskyttelseserklæringer. Der får du også yderligere informationer om dine pågældende rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære: https://policies.google.com/privacy?hl=da&gl=da. Google behandler dine persondata også i USA og skal efterkomme loven EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Retsgrundlag for behandlingen:
Retsgrundlaget for behandlingen af persondata er art. 6 stk. 1 litera f GDPR.

Formålet med databehandlingen:
Integrationen af Google Maps har udelukkende til formål at tilbyde dig en ruteplanlægger til vores virksomheds hovedsæde. Brugen af den komfortable ruteplanlægger er kun mulig, når Google Maps integreres, og når den pågældende databehandling udføres. Til dette formål har vi også vores berettigede interesse i behandling af persondata.

Varighed for opbevaringen:
Dine data, som du indtaster i ruteplanlæggeren, gemmes ikke hos os. Hvad angår sletning af dataene hos Google, bedes du informere dig i ovenfor angivne databeskyttelseserklæring fra Google.

Data, som du overfører til os

For at kunne gøre brug af visse tilbud og tjenesteydelser på vores hjemmesider skal du meddele os dine persondata, og for at vi kan levere det/den af dig anmodede tilbud/tjeneste skal du ligeledes stille dine persondata til rådighed.

Kontaktformular og servicetelefon

Beskrivelse og omfang af databehandlingen:
Såfremt du har spørgsmål eller forespørgsler, kan du kontakte os via et kontaktformular eller pr. telefon. Via kontaktformularen indsamles følgende data: For- og efternavn, land, e-mail og teksten i meddelelsen. Hvis du ringer til os, registrerer og gemmer vores kollegaer ved servicetelefonen dit navn, evt. yderligere kontaktdata, såsom telefonnummer eller e-mail-adresse, som du meddeler telefonisk, samt årsagen til dit opkald og dato samt klokkeslæt for dit opkald. Dine informationer anvender vi udelukkende til behandling af din forespørgsel eller dit anliggende. Når du sender din forespørgsel via formularen på vores hjemmeside, giver du dit samtykke til, at vi må behandle dine persondata for at kunne besvare din forespørgsel. Dataene gemmes i kundesystemet på SAP-serveren, der tilhører Ypsomed AG i Schweiz.

Retsgrundlag for databehandlingen:
Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er dit samtykke, som udføres iht. art. 6, stk. 1 litera a i GDPR. Såfremt du ringer til os, og vi ikke får dit udtrykkelige samtykke, baserer vi behandlingen af dine data på vores berettigede interesse i at kunne bearbejde og besvare din forespørgsel/dit anliggende i overensstemmelse med dit ønske, eller for at kunne være i stand til at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftalen, som udføres iht. art. 6, stk. 1 litera f eller b i GDPR.

Varighed for opbevaringen:
Dataene slettes, når de ikke længere er påkrævet til det pågældende formål. Det er tilfældet i forbindelse med dine forespørgsler, når det pågældende anliggende er afklaret, og hvis en sletning ikke strider imod en kontraktlig eller lovmæssig sletning.

Online-ansøgning

Beskrivelse og omfang af databehandlingen:

Online-formular
Såfremt du har interesse i en af vores stillinger, kan du tilsende os din fuldstændige dokumentation via en online-ansøgningsformular. Via ansøgningsformularen anmodes om følgende data: Tiltaleform, for- og efternavn, land, e-mail-adresse, stillingsbetegnelse, ansøgningsdokumentation (motivationsskrivelse, CV, eksamensbeviser), valgfrit: adresse, telefonnummer, bemærkninger/spørgsmål.

Ansøgninger, som du overfører via online-ansøgningsformularen, videresendes via en sikker forbindelse til adressen på Human Resources, som der henvises til i beskrivelsen. Selve web-serveren gemmer ingen persondata og ansøgningsdokumentation fra web-formularen.

Ansøgning pr. e-mail
Din ansøgningsdokumentation kan du også sende direkte pr. e-mail. Anvend hertil den i stillingsopslaget angivne e-mail-adresse. Vær venligst opmærksom på, at der foretages en ikke-krypteret tilsendelse pr. e-mail, og at dine data under visse omstændigheder kan ses af tredjemand.

Retsgrundlag for databehandlingen:
Din dokumentation har til formål, afhængig af det videre ansøgningsforløb, at begrunde et arbejdsforhold og at gennemføre indledende foranstaltninger til gennemførelse af kontrakten. Herudaf begrundes vores retsgrundlag for behandlingen af dine data, som udføres iht. art. 6, stk. 1 litera b i GDPR.

Varighed for opbevaringen:
Ansøgningen og bilagene opbevares under ansøgningsfasen i indbakken hos HR's afdeling og slettes efter endt ansøgningsproces. I tilfælde af en ansættelse hos Ypsomed registrerer vi dine data i personalesystemet hos Ypsomed. Der gælder de lovmæssige opbevaringspligter under og efter endt ansættelsesforhold.

Videregivelse af persondata til tredjepart

Vi deler dine persondata til behandling af bestillinger, til besvarelse af forespørgsler eller i forbindelse med teknisk vedligeholdelsesarbejde med virksomheder fra Ypsomed-koncernen og eksterne serviceudbydere, for så vidt det er nødvendigt i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, eller du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil. Vi offentliggør kun de informationer, som er nødvendige til formålet for udførelse af ordren. Det er således nødvendigt, at vi videregiver dit navn og din adresse til vores transportfirmaer eller dine bankdata til vores bank, når du bestiller vores produkter.

Ypsomed fortsætter med at være ansvarlig for kontrol og korrekt behandling af data, selvom de bliver sendt til Ypsomed-koncernens virksomheder eller eksterne tredjeparter med det formål at behandle forretningsprocesser. Vi sørger for med vores nødvendige kontraktlige aftaler, at virksomhederne i Ypsomed-koncernen overholder bestemmelserne om databeskyttelse, og vi forpligter også vores salgspartnere såvel som vores kontrahentleverandører til at respektere databeskyttelse og datasikkerhed og kun at behandle de data, som er nødvendige for at kunne udføre opgaven.

Dine rettigheder

Ret til oplysning, berigtigelse og sletning

Du kan til enhver tid forlange oplysning om, og hvilke persondata vi behandler og til hvilket formål, også oplysning om hvem der modtager dine data, hvor længe dataene er gemt, hvor dataene stammer fra, og om der gennemføres en automatiseret afgørelse, herunder profilering. Derudover kan du forlange berigtigelse eller fuldstændiggørelse samt sletning af dine data. Send os en meddelelse herom til nedenstående Kontaktadresse.

Vi bestræber os på omgående at berigtige/fuldstændiggøre eller at slette dine data efter ønske. En sletning kan stride imod nødvendigheden af en lovmæssig forpligtelse (f.eks. skattemæssige eller handelsmæssige opbevaringsforpligtelser), f.eks. hvis behandlingen er nødvendig af årsager, der er af vigtig almen interesse, eller behandlingen har til formål at gøre retskrav gældende, fastlægge eller forsvare dem.

Børn

Vi ønsker ikke på ulovlig vis at behandle persondata fra børn. Over for personer under 16 år gør vi udtrykkeligt opmærksom på, at de skal indhente samtykke fra deres forældre eller en værge til overførsel af persondata.

Såsnart vi har fået kendskab til, at en bruger er mindreårig, og denne bruger har overført data uden påviselig samtykke fra en forældre eller værge, sletter vi omgående disse data fra vores databaser. Forældre eller værger har til enhver tid mulighed for at få oplysning om de informationer, som barnet har givet eller at forlange sletning heraf. Indtil anmodning om korrektion eller sletning er tilsendt os, gælder bestemmelserne i denne databeskyttelseserklæring.

Ret til begrænsning og dataoverførsel

Du har ret til at forlange begrænsning af behandling af dine persondata, såfremt dette har hjemmel i lovbestemmelserne.

De persondata, som du har meddelt os, kan du forlange i et struktureret, almineligt og maskinlæsbart format eller bede om at få dem overført til en anden ansvarlig person.

Fortrydelsesret

Alle samtykkeerklæringer, som du har givet os til behandling af dine persondata kan du til enhver tid tilbagekalde uden angivelse af grunde. Behandlingen af dataene fortsætter med at være lovlig, indtil tilbagekaldelsen af samtykket foreligger.

Indsigelsesret

Du har ret, ud fra din særlige situation, til enhver tid at indgive indsigelse mod behandling af dine persondata, som udføres iht. art. 6, stk. 1 litera e eller f i GDPR. Dette gælder også for de bestemmelser som berør på profiling.         

Når de pågældende persondata behandles med det formål at udøve direkte reklame, har du ret til til enhver tid at indgive indsigelse mod behandlingen af dine persondata i reklameøjemed. Dette gælder også for profiling, såfremt den står i forbindelse med en sådan direkte reklame.

Retten til at indgive klage

Du kan indgive klage til tilsynsmyndigheden for databeskyttelse i nærheden af din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores hovedsæde, hvis du tvivler på, at dine data behandles i overensstemmelse med loven.

Links

Ypsomeds internetside kan indeholde links til eksterne sider. Hvis et sådant link bruges, skal du være opmærksom på, at denne erklæring om databeskyttelse ikke længere er gyldig for den eksterne side, og at Ypsomed ikke overvåger disse sider. Find selv information på den eksterne internetside om de gældende databeskyttelsesbetingelser.

Ændring af denne databeskyttelseserklæring

Denne databeskyttelseserklæring skal fra tid til anden tilpasses indholdsmæssigt for, at de svarer til de lovmæssige krav, eller for at ændringer i vores ydelser og tilbud kan realiseres i databeskyttelseserklæringen. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre den. Den aktuelle version kan altid findes på dette sted. Gennemgå regelmæssigt erklæringen om databeskyttelse, når du besøger vores hjemmeside.