Welkom op de websites van Ypsomed BV (Ypsomed).

Lees onze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door, voordat u onze websites opent en gebruikt. Door gebruik van de websites gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

De verklaring inzake gegevensbescherming maakt deel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Deze zijn te vinden op deze website via de Link in de voetnoot.

Aangeboden informatie

Op de websites van Ypsomed informeren wij u over het bedrijf en onze producten en diensten. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de opmerkingen en informatie op deze websites geen therapeutische adviezen zijn. Raadpleeg bij gezondheidsproblemen altijd een arts. Alleen de behandelend arts kan een diagnose stellen en de eventueel nodige behandeling starten.

Ypsomed behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden, inhoud, links of verwijzingen op deze websites altijd en zonder aankondiging vooraf te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De actuele versie van de betreffende gebruiksvoorwaarden vindt u altijd op deze plaats op de websites.

De op deze websites getoonde producten zijn in uw land mogelijk niet beschikbaar of mogen wellicht niet in de handel worden gebracht. Uit de informatie kunt u ook niet afleiden dat de betreffende producten en voorwaarden in de toekomst in uw land verkrijgbaar zullen zijn. Neem voor gedetailleerde informatie over de producten en informatie contact op met de plaatselijke Ypsomed-vertegenwoordigers.

Beperking van garantie en aansprakelijkheid

Wij doen onze uiterste best om te zorgen dat de op onze websites gepubliceerde informatie en gegevens correct en actueel zijn. Ondanks dat wij zeer zorgvuldig te werk gaan, kunnen wij geen garanties geven voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en beschikbaarheid van de informatie en gegevens. Wij kunnen tevens niet garanderen dat onze continu beschikbaar en toegankelijk zijn en ook niet dat de functies en de overdracht van gegevens storingsvrij en zonder onderbrekingen zijn.

Ypsomed is niet aansprakelijk voor schade of nadelen die door het gebruik resp. het niet kunnen gebruiken van onze websites voor u zijn ontstaan of terwijl omdat de informatie en gegevens van deze websites hebt gebruikt of daarop hebt vertrouwd. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade die door virussen of andere schadelijke programma's en op andere wijze aan uw apparaat, uw programma's of uw gegevens worden veroorzaakt.

Links

Op onze websites vindt u directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (‘links’) of u kunt deze websites via links op andere websites openen. Wij gebruiken alleen links naar websites waarop wij op het tijdstip van het aanbrengen van de link geen onwettige inhoud hebben vastgesteld. Ypsomed heeft echter geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en ook niet op de inhoud van gekoppelde andere websites of op websites die een link naar onze website bevatten.

Ypsomed geeft met de links geen mening over de inhoud van deze andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de beschikbaarheid van andere websites en zijn niet aansprakelijk voor de naleving door deze websites van de toepasselijke wetten of voor schade of nadelen die voor u ontstaan door het gebruik van die inhoud of alleen door toegang tot deze websites. De koppeling naar andere websites dient uitsluitend om het gebruik van onze websites te vergemakkelijken.

Auteursrecht en andere eigendomsrechten

Alle inhoud van deze websites zoals teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties, grafieken, logo's, symbolen, namen, product- en bedrijfsaanduidingen zijn auteursrechtelijk beschermd.

Umag de websites en de daarop weergegeven informatie en gegevens op het beeldscherm bekijken. U mag bovendien de inhoud afdrukken, kopiëren, downloaden en opslaan, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het gebruik beperkt zich uitsluitend tot uw privé-, niet-commerciële gebruik of vindt plaats tijdens een zakelijke interactie met Ypsomed.
  • U mag de inhoud, de verwijzingen naar auteursrechten of wettelijk beschermde merkrechten niet wijzigen.
  • De door u gebruikte inhoud mag u niet op andere websites of media publiceren.

Voor elk verdergaand gebruik, vooral voor elk commercieel gebruik, is de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ypsomed vereist.

Prognoses

De websites bevatten mogelijk prognoses over de ontwikkeling van Ypsomed. Dergelijke op de toekomst gerichte uitspraken gaan gepaard met aanzienlijke onzekerheden ten aanzien van technische, zakelijke, economische en financiële factoren, waarop wij vaak geen invloed kunnen uitoefenen. De werkelijke toekomstige resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de toekomstgerichte uitspraken. Ypsomed wijst elke verplichting af om prognoses vanwege nieuwe informatie, gebeurtenissen of ontwikkelingen te corrigeren of te actualiseren.

Contact / uw mening / e-mails

Wij verheugen ons op uw mening over onze producten en onze websites en sturen u ook graag meer informatiemateriaal.

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch. Raadpleeg onze verklaring inzake gegevensbescherming voor de manier waarop Ypsomed met uw gegevens omgaat.

E-mails en berichten die u via een webformulier verstuurt, worden niet gecodeerd. Wij kunnen niet verhinderen dat op die manier verzonden inhoud soms door derden kan worden ingezien en gewijzigd. De verzending vindt daarop voor uw eigen risico plaats.

Verplichting

Voor zover Ypsomed op de betreffende website niet uitdrukkelijk anders vermeldt, zijn bestellingen via het internet pas bindend als u van Ypsomed een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.

Mededelingen die u via de website of per e-mail naar Ypsomed stuurt, hebben geen wettelijke gevolgen. Wij streven ernaar de door u verstuurde berichten binnen een redelijke termijn te behandelen, garanderen echter niet deze binnen de door geëiste tijd uit te voeren. Met name mag u een laat antwoord of het niet beantwoorden van dergelijke berichten niet als wettelijk relevante toestemming of als afwijzing door Ypsomed interpreteren.

Aankoop van effecten

Ypsomed doet u op deze websites geen aanbieding of oproep voor het kopen van of handelen in aandelen of andere effecten van Ypsomed Holding AG, en u mag daaruit ook geen advies afleiden. Raadpleeg een onafhankelijk, financieel expert voordat u besluit om effecten te kopen of daarin te handelen.

Stand: februari 2018