Verklaring inzake gegevensbescherming van Ypsomed BV (Ypsomed)

Ypsomed BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees deze verklaring inzake gegevensbescherming zorgvuldig door om te zien wanneer bij het gebruik van onze internetaanbiedingen persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij deze opslaan en bewerken.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Daartoe behoren bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mail- of IP-adres.

Verzamelen van persoonsgegevens

Automatisch verzamelde gegevens

Server-logfiles

Op onze websites wordt van bezoekers elke aanvraag op en toegang tot onze websites opgeslagen en wel in de vorm van server-logfiles.

De volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Bezochte website
  • Tijdstip van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in byte
  • Bron/verwijzing van waaruit u op de website komt
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor statistische analyses en voor verbetering van de website. Wij behouden ons echter het recht voor de server-logfiles naderhand te controleren als er duidelijke aanwijzingen voor een onwettelijk gebruik aanwezig zijn.

Cookies

Op onze websites gebruiken wij cookies, om onze internetpresentatie gebruikersvriendelijk vorm te geven, de prestaties te verbeteren of de veilige werking te garanderen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk of permanent op uw harde schijf worden opgeslagen. Met behulp van cookies kunnen wij het gebruik van onze websites analyseren en continu verbeteren.

U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstelling geheel of gedeeltelijk deactiveren, als u wilt voorkomen dat uw bezoek van onze website wordt gevolgd. Wij wijzen u er echter op dat u na deactivering niet meer alle functies van de website kunt gebruiken.

Google Analytics

Op onze websites gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt cookies en slaat deze in uw systeem op. Met deze cookies kan worden geanalyseerd hoe u onze websites gebruikt.

De door cookies verzamelde informatie over uw gebruik van de websites worden naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google analyseert namens ons de informatie over uw gebruik van onze websites, stelt rapporten over de activiteiten op onze websites op en stelt ons andere met het internetgebruik verband houdende diensten ter beschikking. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt de opslag door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Daarna wordt er een opt-out-cookie geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens tijdens een toekomstig bezoek aan onze website voorkomt. Bovendien kunt u het verzamelen en verwerken van de door het cookie gegenereerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen door de browser plug-in.

Gebruik van plug-ins van sociale media

Onze websites bevatten plug-ins van sociale media, zoals voor Facebook, Twitter of XING. Die koppelingen zijn herkenbaar aan de betreffende logo's. Met behulp van deze plug-ins kunt u inhoud van onze websites met anderen delen of producten aan anderen aanbevelen.

Plug-ins zorgen voor een directe verbinding tussen uw browser en de sociale netwerken. De plug-in informeert het sociale netwerk dat u als gebruiker onze website hebt bezocht. Ongeacht of u lid van deze sociale netwerken bent, worden gegevens (IP-adres, datum en tijdstip van het bezoek etc.) naar de betreffende aanbieder gezonden. Zodra u bij een sociaal netwerk hebt ingelogd, kan deze uw bezoek op onze website aan uw account toewijzen. Uw interacties met de plug-ins, bijvoorbeeld wanneer u op de Facebook-knop "Vind ik leuk" drukt of commentaar geeft, worden door de browser direct naar het sociale netwerk gezonden en volgens de daar geldende regels bewerkt. Wilt u verhinderen dat de sociale netwerken deze gegevens aan uw account koppelen, dan moet voorafgaand aan het bezoek van onze websites uitloggen van het betreffende sociale netwerk.

Plug-ins kunnen worden gedeactiveerd. Informatie daarover vindt u op de websites van uw browser.

Door u verzonden Persoonsgegevens

Voor bepaalde diensten of sites moet u zich eerst registreren of aanmelden. Daardoor stuurt u ons uw persoonsgegevens toe en stelt deze voor het genoemde doel ter beschikking.

Plaatsen van bestellingen

U kunt op onze website informatiebrochures en/of producten bestellen. Indien u bestellingen plaatst, hebben wij voor de afhandeling van de bestelling persoonsgegevens over u nodig. Deze gegevens bewerken wij alleen voor de registratie en afhandeling van uw bestelling en slaan deze in het kader van de wettelijke bewaarplichten op.

Contactformulier

Gegevens die u in contactformulier hebt ingevuld (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag of suggestie. Met de registratie en het verzenden van het contact-/aanvraagformulier geeft u ons toestemming om persoonsgegevens over u te verwerken voor de beantwoording van uw aanvraag.

Nieuwsbrief

Door registratie voor ons Nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat wij u via onze externe partner MailChimp (Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA.) per e-mail informatie over Ypsomed of onze producten in de vorm van een Nieuwsbrief toesturen. U kunt het abonnement op Nieuwsbrieven altijd met de link in de Nieuwsbrief weer opzeggen.

Verwerking van de verzamelde gegevens

Gebruik van de gegevens

Door toegang tot onze websites, registratie op online portals en het gebruik van onze webdiensten (bestellingen, vragenlijsten, inschrijving voor evenementen etc.) gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens, die u ons toestuurt, altijd voor de bij het verzamelen aangegeven doel en voor het reageren op uw verzoek mogen opslaan en verwerken.

Ypsomed verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens altijd met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen opzettelijk(e) manipulatie, verlies, vernietiging of misbruik nemen wij technische veiligheidsmaatregelen en maken onze medewerkers daarop attent door regelmatige cursussen.

Doorsturen van persoonsgegevens naar derden

Uw persoonsgegevens delen wij voor de afhandeling van bestellingen, het oplossen van klachten of in het kader van technische onderhoudswerkzaamheden met vennootschappen van de Ypsomed Groep en externe dienstverleners, voor zover dit vereist is. Wij maken alleen die informatie bekend die voor het doel en het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn.

Ypsomed blijft verantwoordelijk voor de controle en juist verwerking van de gegevens, ook als deze voor de afhandeling van zakelijke processen naar vennootschappen van de Ypsomed Groep of externe derden worden doorgestuurd. Wij zorgen ervoor dat de vennootschappen van de Ypsomed Groep de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven en verplichten ook onze verkooppartners en de door ons ingeschakelde leveranciers de bescherming van gegevens en de veiligheid van gegevens te respecteren en de gegevens alleen zodanig te verwerken zoals wij dat zelf doen.

Wij maken persoonsgegevens alleen op basis van wettelijke voorschriften, gerechtelijke beschikkingen of regelgeving van de overheid openbaar, wanneer dit bij revisies of overheidsonderzoeken noodzakelijk is en wanneer de veiligheid is gevaar komt.

Persoonsgegevens over u geven wij niet door aan derden voor marketingdoeleinden.

Recht op informatie en verwijdering

U kunt altijd schriftelijk informatie opvragen over het feit of wij persoonsgegevens van u verwerken en zo ja, welke. Bovendien kunt u eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Stuur ons daarvoor een bericht naar het onderstaande contactadres.

Wij streven ernaar uw gegevens indien gewenst direct te corrigeren of te verwijderen. Het is echter mogelijk dat de gegevens voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, nog nodig zijn of dat uw verzoek in strijd is met wettelijke voorschriften.

Kinderen

De websites van Ypsomed zijn bestemd voor volwassenen. Personen jonger dan 16 jaar wijzen wij er uitdrukkelijk op dat zij voor de toezending van hun persoonsgegevens toestemming moeten vragen aan hun ouders of de wettelijke vertegenwoordiger.

Wanneer gegevens van personen jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers naar ons worden gestuurd, hebben ouders en wettelijke vertegenwoordigers altijd de mogelijkheid de door het kind verstrekte gegevens in te zien en/of verwijdering ervan te eisen. Tot aan de opdracht tot correctie of verwijdering gelden de bepalingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Links

De website van Ypsomed kan links naar externe sites bevatten. Als u een dergelijke link gebruikt, dient u erop te letten dat deze verklaring inzake gegevensbescherming voor de externe site niet meer geldig is en dat Ypsomed deze sites niet in de gaten houdt. Controleer de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming op de externe website en hoe gegevens daar worden verzameld.

Wijzigingen

Deze verklaring inzake gegevensbescherming moet soms inhoudelijk worden aangepast. Wij behouden ons het recht voor deze altijd te veranderen. De actuele versie vindt u altijd op deze site. Raadpleeg de verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig, wanneer u onze site bezoekt.

Verantwoordelijkheid en contact

Stuur uw verzoeken en vragen over persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, naar het volgende adres: