Verklaring inzake gegevensbescherming van Ypsomed BV

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees deze verklaring inzake gegevensbescherming zorgvuldig door om te zien wanneer bij het gebruik van onze internetaanbiedingen persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij deze gegevens opslaan en verwerken.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor de websites https://www.ypsomed.com/nl-NL/, www.mylife-diabetescare.com/nl-NL/ en voor de gegevens die via deze websites worden verzameld. U kunt via die websites terechtkomen op de websites van andere maatschappijen die deel uitmaken van de Ypsomed-groep en op onze mylife-onlineshops. Voor die websites gelden de verklaringen inzake gegevensbescherming die daar kunnen worden ingezien.

Verantwoordelijke organisatie:

De verantwoordelijke organisatie in het kader van de EU-GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming, ofwel AVG, van de EU) en overige regelingen en richtlijnen op het gebied van gegevensbescherming is

Ypsomed BV
P.O. Box 1190
3430 BD Nieuwegein
Nederland

Telefoon: 0800-9776633
Gratis: 0800-9776633
E-mail: info@ypsomed.nl

Directeur: David Herkelman

Onze functionarissen voor gegevensbescherming bereikt u per post via het vermelde adres of direct per e-mail via privacyverklaring@ypsomed.nl.

Omgang met persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens valt alle informatie die persoonlijke identificatie mogelijk maakt. Daartoe behoren bijv. uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook uw IP-adres.

Bij toegang tot onze websites, registratie op onlineportals en het gebruik van onze webdiensten (bestellingen, vragenlijsten, inschrijving voor evenementen etc.) leggen wij persoonsgegevens van u vast. Deze persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsbepalingen en alleen in zoverre dat nodig is voor het verrichten van de door u gevraagde prestaties of het ter beschikking stellen van informatie.

Veiligheid

Wij zorgen voor de noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen en beschermen uw persoonsgegevens op de juiste wijze tegen onbevoegde toegang en misbruik.

Bij de overdracht beschermen wij uw gegevens door middel van een versleutelingsmethode (bijv. SSL) via HTTPS. Bovendien beveiligen wij onze server door middel van een firewall en virusbescherming, maken regelmatig back-ups en werken met behulp van concepten ten aanzien rollen en toegangsrechten.

Onze medewerkers zijn verplicht om in de omgang met persoonsgegevens de geldende bepalingen op het gebied van gegevensbescherming in acht te nemen.

Automatisch verzamelde gegevens

Server-logfiles

Beschrijving, omvang en doel van de gegevensverwerking
Op onze websites wordt van bezoekers elke aanvraag op en toegang tot onze websites automatisch opgeslagen en wel in de vorm van zogeheten server-logfiles.

Server-logfiles dienen om inzicht te krijgen in uw activiteiten op onze websites en om mogelijke fouten in de websitefuncties op te sporen. De volgende gegevens worden automatisch opgeslagen:

  • Bezochte website
  • Tijdstip van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron/verwijzing van waaruit u op de website terecht bent gekomen
  • Gebruikte browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres
  • Gegevens van gebruikers, bij inloggen op een gebruikersaccount
  • Foutmeldingen
  • Foutbron (welke module de fout heeft veroorzaakt)

De verzamelde gegevens gebruiken wij geanonimiseerd, voor zowel statistische analyses als om onze websites te verbeteren. Wij behouden ons echter het recht voor de server-logfiles naderhand te controleren als er duidelijke aanwijzingen voor een onwettelijk gebruik aanwezig zijn. Om veiligheidsredenen heeft u dan ook niet de mogelijkheid om het vastleggen van deze gegevens te weigeren.

Er zijn slechts enkele partijen die toegang hebben tot de server-logfiles: de systeembeheerders van Ypsomed en die van onze provider e3N (e3N GmbH & Co. KG, Göttelmannstrasse 13A, D-55130 Mainz, Duitsland).

Juridische basis voor de verwerking van gegevens:
De juridische basis voor het tijdelijk opslaan van de gegevens en de server-logfiles vormt onsrechtmatige belang om de werking van de website in stand te houden, op grond van art. 6 lid 1 lit. f van de EU-GDPR .

Duur van de gegevensopslag:
De logfiles van zowel de web- als de mailserver worden na 7 dagen onherroepelijk gewist.

Cookies

Op onze websites maken wij deels gebruik van cookies. Deze standaardtechnologie heeft betrekking op kleine tekstbestanden die tijdelijk of permanent op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies dienen ertoe om het aanbod van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en om algemene verbeteringen door te kunnen voeren op basis van statistische analyses.

U kunt het opslaan van cookies in uw browserinstelling geheel of gedeeltelijk deactiveren, als u wilt voorkomen dat uw bezoek aan onze website wordt gevolgd. Informeer bij uw browserprovider hoe u cookies kunt wissen en blokkeren of zoek in de browser naar de helpfunctie. Wij wijzen u er echter op dat u na deactivering niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken.

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking:
Voor zover u door middel van uw browserinstellingen akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan er op onze websites gebruik worden gemaakt van de volgende cookies:

Naam Type Bron Gebruiksdoel Duur opslag
PHPSESSID Technisch ypsomed.com Dit cookie dient ter identificatie gedurende de tijd dat u op onze websites bent. Sessie
FE_USER_AUTH Technisch ypsomed.com Slaat aanmeldingsinformatie op als u op onze websites een gedeelte bezoekt dat is beschermd met een login. 5 uur
cookieconsent_status Technisch ypsomed.com Dit cookie slaat de status op van uw toestemming voor het gebruik van cookies bij het actuele domein. Sessie
_ga Analytisch Google Het apparaat van de gebruiker krijgt een toevallig gegenereerd cijfer toegekend. Aan de hand daarvan wordt herkend dat onze internetpagina via dat apparaat wordt bezocht. 2 jaar
_utma Analytisch Google Hiermee wordt geanalyseerd hoe vaak een gebruiker via dit apparaat onze internetpagina bezoekt. 2 jaar
_utmb Analytisch Google Het maakt een tijdstempel aan zodra een gebruiker de internetpagina oproept. 30 minuten
_utmc Analytisch Google Het maakt een tijdstempel aan zodra een gebruiker de internetpagina verlaat. Sessie
_utmt Analytisch Google Het vermindert de ‘request-rate’ 10 minuten
_utmz Analytisch Google Het analyseert van waar u op onze internetpagina terecht bent gekomen (link van campagne, website etc.) 6 maanden

Analytische cookies
Voor cookies waarmee analyse van uw gedrag mogelijk is en geïndividualiseerde inhoud en aanbiedingen kunnen worden gegenereerd, vragen wij om toestemming op het moment dat u onze internetpagina bezoekt. Deze toestemming vormt onze juridische basis voor het gebruik van de analytische cookies.

Voor meer informatie over de analytische cookies kunt u terecht op Hoofdstuk Google Analytics met anonimiseringsfunctie en op Newsletter en mediaverzendlijst.

Doel en juridische basis voor de verwerking van gegevens:

Een aantal functies van de internetpagina’s kunnen wij zonder gebruik van cookies niet ter beschikking stellen. Zo is het voor de juiste werking van een gebruikersomgeving bijvoorbeeld nodig dat de gebruiker na het schakelen tussen websites opnieuw wordt herkend.

De door ons gebruikte cookies zijn dan ook technisch noodzakelijk. De juridische basis voor het gebruik van deze cookies vormt ons rechtmatige belang om de werking van de website in stand te houden, op grond van art. 6 lid 1 lit. f van de EU-GDPR.

Gebruik van diverse diensten van Google

Op onze internetpagina gebruiken wij diverse diensten van Google, afkomstig van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS (‘Google’).

Google slaat bij het gebruik van diensten van Google via uw internetbrowser cookies op uw eindapparaat op. Wij kunnen daarbij niet uitsluiten dat Google daarbij gebruik maakt van een server in de VS. Google heeft zich echter gecommitteerd aan het EU-US Privacy Shield en ook aan het Swiss-US Privacy Shield. Google gebruikt de verzamelde gegevens op grond van de eigen informatie van Google voor het beschikbaar stellen van de dienst en om te kunnen waarborgen dat de dienst op de juiste manier functioneert.

Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegekend aan uw Google-account. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegekend aan uw profiel bij Google, dan moet u voor het activeren van een dienst van Google eerst uitgelogd zijn. Google slaat uw gegevens (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor doeleinden zoals doelgerichte reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van de website aan de behoeften van de gebruiker, voor zover Google dit bij sommige diensten niet uitdrukkelijk uitsluit. U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van deze informatie voor dergelijke gebruikersprofielen. Hiervoor dient u echter contact op te nemen met Google. Google draagt de genoemde informatie eventueel ook over aan derden, voorzover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van Google. Meer informatie krijgt u bij de beschrijving van de afzonderlijke diensten van Google en op Verklaring gegevensbescherming van Google

Google Analytics met anonimiseringsfunctie
Met de cookies van Google Analytics kunnen wij analyseren op welke manier u onze internetpagina bezoekt. Zo kunnen wij ons aanbod continu optimaliseren en de kwaliteit van onze internetpagina en de inhoud ervan verbeteren. Welke cookies het zijn vindt u in de bovenstaande tabel.

De door de cookies gegenereerde informatie, bijvoorbeeld de tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze internetpagina, worden inclusief uw IP-adres geanonimiseerd aan Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. IP-adressen worden met behulp van de extra code ‘_gat._anonymizeIP’ ingekort op onze internetpagina’s en zo automatisch geanonimiseerd, voor ze worden doorgegeven aan Google.

Google analyseert namens ons de informatie over uw gebruik van onze internetpagina’s, stelt rapporten over de activiteiten op onze internetpagina’s op en stelt ons andere met het internetgebruik verband houdende diensten ter beschikking. Google koppelt het IP-adres naar eigen zeggen in geen geval met andere gegevens van Google. 

U kunt de opslag door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: javascript:gaOptout(). Daarbij wordt er een opt-out-cookie geïnstalleerd op uw apparaat. Met die opt-out-cookie wordt toekomstige registratie van gegevens door Google Analytics tegengegaan voor deze website en voor deze browser, zo lang de cookie geïnstalleerd blijft in uw browser.

Als alternatief kunt u de opslag van cookies tegengaan door middel van de daartoe benodigde instelling van uw browsersoftware. Installeer bovendien de browserplugin, die via de volgende link beschikbaar is: Browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics. Op die manier voorkomt u het registreren en doorgeven van gegevens die betrekking hebben op het gebruik van de internetpagina (incl. uw IP-adres) en de verwerking van die gegevens door Google.

Google Tag Manager
Met betrekking tot Google Analytics maken we bovendien gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst dient voor het flexibel koppelen van zogeheten ‘tags’, waarmee de gewenste geanalyseerde gegevens aan de hand van codeplaatsen aan Google Analytics worden doorgegeven. De Tag Manager registreert geen persoonlijke gegevens en heeft daar ook geen toegang toe. De gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Scrollniveau specifieke pagina’s: Deze tag analyseert hoe de inhoud van onze internetpagina’s wordt bekeken, vooral als die pagina’s een langere inhoud hebben. Daarbij wordt de scrolldiepte weergegeven in %.
De ‘clickrate’ van specifieke elementen: Deze tag analyseert de algemene interactie met de inhoud op onze internetpagina, zodat wij de informatie geoptimaliseerd kunnen toepassen. Zo worden bijvoorbeeld gemeten: downloads van brochures, aangeklikte e-mailadressen, aangeklikte interactieve knoppen.
Vorderingen bij formulieren: Met deze tag wordt het opstarten of het verzenden van een formulier geregistreerd. Het dient ter optimalisatie van formulieren resp. de formuliervelden. Zo wordt bijvoorbeeld van afzonderlijke formuliervelden de interactie onderzocht. De ingetypte gegevens zelf worden echter niet doorgegeven aan Google Analytics.

Integratie van Google Maps

Op onze website wordt bovendien gebruik gemaakt van de mogelijkheden van Google Maps. Op die manier kunnen wij direct op de website een interactieve kaart laten zien en kunt u op een comfortabele manier gebruikmaken van de kaartfunctionaliteit.

Beschrijving en omvang van de verwerking:
Door een bezoek aan de website krijgt Google de informatie dat u de desbetreffende website heeft opgevraagd. Bovendien worden de onder cijfer 3.1 genoemde gegevens overgedragen. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd, of wanneer er geen sprake is van een gebruikersaccount. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegekend aan uw account. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegekend aan uw profiel bij Google, dan moet u voor het activeren van de knop eerst uitgelogd zijn. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt die voor doeleinden zoals reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van de website aan de behoeften van de gebruiker. Een dergelijke vorm van analyse gebeurt vooral (ook bij gebruikers die niet zijn ingelogd) voor het aanbieden van reclame die aan d behoeften van de gebruiker voldoet en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U kunt bezwaar aantekenen tegen het gebruik van deze informatie voor dergelijke gebruikersprofielen. Hiervoor dient u contact op te nemen met Google.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensregistratie en het gebruik van gegevens door Google vindt u in de verklaringen inzake gegevensbescherming van Google. Daar ontvangt u ook meer informatie ten aanzien van uw rechten die daarop betrekking hebben en de mogelijke instellingen ter bescherming van uw privacy: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en heeft zich gecommitteerd aan het EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De juridische basis voor de verwerking
De juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens is art. 6 lid 1 lit. f EU-GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming, ofwel AVG, van de EU).

Doel van de gegevensverwerking:
De integratie van Google Maps dient er alleen toe om u een routeplanner aan te kunnen bieden naar onze vestiging. Het gebruik van de handige routeplanner is alleen mogelijk door integratie van Google Maps en de daarmee samenhangende verwerking van gegevens. In dit kader is de verwerking van uw persoonsgegevens ook in ons rechtmatige belang.

Duur van de gegevensopslag:
De gegevens die in de routeplanner worden ingevoerd, worden door ons niet opgeslagen. Neem voor het wissen van de gegevens bij Google alstublieft contact op via de hierboven vermelde verklaring inzake gegevensbescherming van Google.

Gegevens die u ons stuurt

Voor bepaalde aanbiedingen en diensten op onze website moet u ons persoonsgegevens van uzelf doorgeven en ter beschikking stellen voor gebruik voor de desbetreffende aanbieding/dienst.

Contactformulier en servicetelefoon

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking
Voor uw vragen en verzoeken kunt u contact met ons opnemen via een contactformulier of telefonisch. Via het contactformulier worden de volgende gegevens geregistreerd: voor- en achternaam, land, e-mailadres, en mededelingstekst. Als u ons belt, worden gegevens die u ons telefonisch doorgeeft, zoals uw naam en eventuele verdere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer om terug te bellen of uw e-mailadres, opgeslagen, evenals de reden voor uw telefoontje en de datum en tijd dat u heeft gebeld door onze medewerkers van de servicetelefoon geregistreerd en opgeslagen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de verwerking van uw aanvraag of uw verzoek. Met het verzenden van uw contactverzoek/uw aanvraag via het formulier op onze website stemt u in met het verwerken van uw persoonsgegevens voor de beantwoording van uw aanvraag of verzoek. De gegevens worden opgeslagen in het klantenbeheersysteem op de SAP-server van de naamloze vennootschap Ypsomed AG in Zwitserland.

Juridische basis voor de verwerking van gegevens:
De juridische basis voor de verwerking van gegevens is uw instemming, op grond van art. 6 lid 1 lit. a van de EU-GDPR . Als u ons belt en wij niet expliciet om uw instemming vragen, berust de verwerking van uw gegevens op ons rechtmatige belang om uw aanvraag/uw verzoek naar uw wensen in behandeling te nemen en te kunnen beantwoorden of om onze contractuele verplichtingen te kunnen vervullen, op grond van art. 6 lid 1 lit. f of b van de EU-GDPR .

Duur van de gegevensopslag:
De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Dit is in het kader van uw aanvragen dan het geval, wanneer de desbetreffende situatie definitief is opgehelderd, tenzij het wissen van de gegevens niet is toegestaan op grond van contractuele of wettelijke verplichtingen.

Online-sollicitatie

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Online-formulier
Als u belangstelling heeft in een van onze vacatures, dan kunt u ons uw volledige documentatie laten toekomen via een online-sollicitatieformulier. Via het sollicitatieformulier worden de volgende gegevens over u opgevraagd: titel, voor- en achternaam, land, e-mailadres, omschrijving van de vacature, sollicitatiedocumenten (schriftelijke motivatie, cv, getuigschriften), optioneel: adres, telefoonnummer, opmerkingen/vragen.

Sollicitaties via het online-sollicitatieformulier komen via een beveiligde verbinding terecht bij de afdeling Human Resources, waarnaar in de vacaturetekst wordt verwezen. De webserver slaat zelf geen persoonsgegevens en sollicitatiedocumenten uit het webformulier op.

Sollicitatie per e-mail
U kunt ons uw sollicitatiedocumenten ook direct per e-mail sturen. Gebruik daarvoor het e-mailadres dat in de vacaturetekst vermeld staat. Houd er rekening mee dat uw gegevens in dat geval onversleuteld worden verstuurd per e-mail en uw gegevens mogelijk door derden kunnen worden ingezien.

Juridische basis voor de verwerking van gegevens:
Uw documenten dienen ertoe om, al naar gelang het verloop van de verdere sollicitatieprocedure, een arbeidsovereenkomst te sluiten en maatregelen door te voeren die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan. Dit vormt de juridische basis voor de verwerking van uw gegevens, op grond van art. 6 lid 1 lit. b van de EU-GDPR.

Duur van de gegevensopslag:
De sollicitatiedocumenten worden gedurende de wervingsprocedure bewaard in de inbox van de afdeling Human Resources en worden na afronding van de sollicitatieprocedure gewist. Als u bij Ypsomed wordt aangesteld, worden uw gegevens in het personeelsbeheersysteem van Ypsomed opgenomen en gelden hiervoor de wettelijke bewaringstermijnen voor de duur van uw aanstelling en na afloop daarvan.

Doorsturen van persoonsgegevens naar derden

Uw persoonsgegevens delen wij voor de afhandeling van bestellingen, het beantwoorden van verzoeken of in het kader van technische onderhoudswerkzaamheden met vennootschappen van de Ypsomed-groep en met externe dienstverleners, voor zover dit voor de afwikkeling van de overeenkomst vereist is of wanneer u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd. Wij maken alleen die informatie bekend die voor het doel en het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk zijn. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat wij bij bestellingen van producten uw naam en adres doorgeven aan onze transporteurs en logistieke partners of om uw bankgegevens door te geven aan onze bank.

Ypsomed blijft verantwoordelijk voor de controle en juist verwerking van de gegevens, ook als deze voor de afhandeling van zakelijke processen naar vennootschappen van de Ypsomed-groep of externe derden worden doorgestuurd. Wij zorgen er met de noodzakelijke contractuele afspreken voor dat de vennootschappen van de Ypsomed-groep de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming naleven en verplichten ook onze verkooppartners en de door ons ingeschakelde leveranciers de bescherming van gegevens en de veiligheid van gegevens te respecteren en de gegevens alleen zodanig te verwerken zoals dat nodig is voor het vervullen van hun taken.

Uw rechten

Recht op informatie, correctie en verwijdering

U kunt te allen tijde schriftelijke informatie krijgen of er van u persoonsgegevens bij ons opgeslagen zijn, welke dat zijn en voor welk doel wij die gegevens gebruiken, wie evt. uw gegevens ontvangt, hoe lang de gegevens worden opgeslagen, waar de gegevens vandaan komen, welke rechten u heeft ten aanzien van deze gegevens en of grond daarvan geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt, waaronder profiling. Bovendien kunt u eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd, aangevuld of gewist. Stuur ons daarvoor een bericht via Contactadres.

Wij streven ernaar uw gegevens indien gewenst direct te corrigeren/aan te vullen of te verwijderen. Tegen het wissen van gegevens kan spreken dat de gegevens bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelsrecht), om redenen van openbaar belang of om aanspraak te kunnen maken op bepaalde wettelijke rechten, of deze uit te oefenen of te verdedigen

Kinderen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van kinderen, zonder dat hiervoor toestemming is verleend. Personen jonger dan 16 jaar wijzen wij er uitdrukkelijk op dat zij voor de toezending van hun persoonsgegevens toestemming moeten vragen aan hun ouders of verzorgers.

Als wij te weten komen dat een gebruiker minderjarig is en ons zonder aantoonbare toestemming van een verzorger persoonsgegevens heeft toegestuurd, dan wissen wij die gegevens direct uit onze gegevensbanken. Ouders of verzorgen hebben te allen tijde de mogelijkheid om de door het kind opgegeven gegevens in te zien en/of te eisen dat de gegevens worden gewist. Tot aan de opdracht tot correctie of verwijdering gelden de bepalingen van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Recht op beperking en gegevensoverdracht

U heeft het recht om te eisen dat uw persoonsgegevens slechts in beperkte mate worden verwerkt, mits de wettelijke voorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

Persoonsgegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld, mag u zelf opvragen in een gestructeerde, gangbare en machinaal leesbare vorm of laten doorgeven aan een andere verantwoordelijke.

Recht van herroeping

Alle instemmingsverklaringen die u ons heeft gegeven met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde zonder opgaaf van redenen herroepen. De verwerking van uw gegevens blijft tot het herroepen van uw instemming rechtmatig.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, op grond van art. 6 lid 1 lit. e of f van de EU-GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming, ofwel AVG, van de EU). Dat geldt ook voor profiling op grond van deze bepalingen.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe reclame, dan heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profiling, mits er een samenhang bestaat met dergelijke directe reclame.

Recht van indiening van een klacht

U kunt bij de toezichthouder voor gegevensbescherming van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplek of van ons hoofdkantoor een klacht indienen als u twijfelt of uw gegevens rechtsconform worden verwerkt.

Links

De website van Ypsomed kan links naar externe sites bevatten. Als u een dergelijke link gebruikt, dient u erop te letten dat deze verklaring inzake gegevensbescherming voor de externe site niet meer geldig is en dat Ypsomed deze sites niet in de gaten houdt. Controleer de geldende voorschriften inzake gegevensbescherming op de externe website.

Wijziging van deze verklaring inzake gegevensbescherming

Deze verklaring inzake gegevensbescherming moet van tijd tot tijd worden aangepast om aan de wettelijke vereisten te blijven voldoen of om wijzigingen ten aanzien van onze prestaties en aanbiedingen te verwerken in de verklaring inzake gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor deze altijd te veranderen. De actuele versie vindt u altijd op deze site. Raadpleeg de verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig, wanneer u onze website bezoekt.