Oświadczenie Ypsomed Polska Sp. z o.o. o ochronie danych

Ochrona danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas niezwykle ważna. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, co pozwoli Państwu dowiedzieć się, kiedy podczas korzystania z naszej oferty internetowej gromadzone są dane osobowe oraz w jaki sposób są one przez nas przechowywane i opracowywane.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy witryn https://www.ypsomed.com/pl-PL/www.mylife-diabetescare.com/pl-PL/ i danych gromadzonych za ich pośrednictwem. Mają Państwo możliwość przejścia z tych witryn do witryn innych spółek grupy Ypsomed oraz do naszych sklepów mylife Online-Shop. Dla tych witryn obowiązują polityki prywatności dostępne w nich.

Administrator danych:

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest

Ypsomed Polska Sp. z o.o.
ul. Mangalia 2a
02-758 Warszawa
Polska

Bezpłatna infolinia: 800 101 621
E-Mail: info@ypsomed.pl

Prezes Zarządu: Viktor Emanuel

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się drogą pocztową pod podanym adresem lub bezpośrednio e-mailem pod adresem prywatnosc@ypsomed.pl.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe

Dane osobowe to wszystkie informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Zaliczają się do nich Państwa dane kontaktowe, np. nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz adres IP.

W przypadku wizyty w naszych witrynach internetowych, rejestracji w portalach online oraz korzystania z naszych usług internetowych (zamówień, ankiet internetowych, rejestracji w celu udziału w wydarzeniach itd.) gromadzimy Państwa dane osobowe. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i jedynie w zakresie koniecznym do świadczenia żądanych przez Państwa usług i udostępnienia żądanych treści.

Bezpieczeństwo

Zapewniamy konieczne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa i odpowiednio chronimy Państwa dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych i nadużyciami.

Podczas przekazywania danych chronimy je dzięki zastosowaniu technologii szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS. Ponadto zabezpieczamy nasze serwery dzięki zastosowaniu firewalli i ochrony antywirusowej, regularnie wykonujemy kopie zapasowe i pracujemy z zastosowaniem koncepcji ról i uprawnień.

Nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przy pracy z danymi osobowymi obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dane osobowe gromadzone automatycznie

Pliki dzienników serwera

Opis, zakres i cel przetwarzania danych
Nasze witryny internetowe protokołują wszystkie zapytania i wizyty na nich, zapisując te dane, tzw. pliki dzienników serwera, automatycznie.

Pliki dzienników serwera służą do śledzenia Państwa aktywności w naszych witrynach internetowych i do wykrywania zauważalnych błędów w funkcjonowaniu witryny. Następujące dane protokołowane są automatycznie:

  • odwiedzana strona internetowa;
  • data i godzina wizyty;
  • ilość przesłanych danych w bajtach;
  • źródło/łącze, z którego użytkownik został skierowany na stronę;
  • używana przeglądarka internetowa;
  • używany system operacyjny;
  • używany adres IP;
  • dane użytkownika podczas logowania do konta użytkownika;
  • zgłoszenie błędu;
  • źródło błędu (w którym module powstał błąd).

Ze zgromadzonych danych w formie zanonimizowanej korzystamy w celu wykonywania analiz statystycznych oraz w celu udoskonalenia naszych witryn. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszej weryfikacji plików dzienników serwera, jeżeli konkretne sygnały będą wskazywać na wykorzystanie niezgodne z prawem. Ze względów bezpieczeństwa nie mają Państwo zatem możliwości odmowy zapisywania tych danych.

Dostęp do plików dzienników serwera ograniczony jest do kilku administratorów systemu firmy Ypsomed i naszego usługodawcy e3N (e3N GmbH & Co. KG, Göttelmannstrasse 13A, D-55130 Mainz).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dzienników serwera stanowi nasz uzasadniony interes utrzymania funkcjonalności witryny internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Czas przechowywania:
Pliki dzienników serwera internetowego i pocztowego są nieodwołalnie usuwane po siedmiu dniach.

Pliki cookie

Nasze witryny internetowe częściowo używają plików cookie. Ta standardowa technologia wykorzystuje małe pliki tekstowe przechowywane czasowo lub trwale na dysku twardym użytkownika. Pliki cookie służą lepszemu dopasowaniu naszej witryny do Państwa potrzeb lub ogólnego jej doskonalenia na podstawie analiz statystycznych.

Zapisywanie plików cookie może zostać całkowicie lub częściowo dezaktywowane w ustawieniach przeglądarki, aby zapobiec śledzeniu wizyt w naszej witrynie internetowej. Prosimy o sprawdzenie u dostawcy przeglądarki, z której Państwo korzystają, jak można usunąć lub zablokować pliki cookie, lub o skorzystanie z funkcji pomocy przeglądarki. Zaznaczamy jednak, że dezaktywowanie plików cookie uniemożliwi Państwu korzystanie w pełni z funkcji dostępnych w witrynie internetowej.

Opis i zakres przetwarzania danych
Jeżeli ustawienia Państwa przeglądarki pozwalają na stosowanie plików cookie, w naszych witrynach zastosowane mogą zostać następujące ich typy:

Nazwa Typ Źródło Cel stosowania Czas przechowywania
PHPSESSID techniczny ypsomed.com Ten plik cookie służy jako identyfikator podczas Państwa wizyty w naszej witrynie. sesja
FE_USER_AUTH techniczny ypsomed.com Zapisuje informacje dotyczące logowania, gdy w naszych witrynach wywołają Państwo obszar chroniony danymi logowania. 5 hours
cookieconsent_status techniczny ypsomed.com Zapisuje status Państwa zgody na włączenie plików cookie w aktualnej domenie. sesja
_ga Analityczny Google Przyporządkowuje do urządzenia użytkownika przypadkowo wygenerowaną liczbę. Na podstawie tej liczby wiemy, że z danego urządzenia odwiedzano naszą witrynę internetową. 2 lata
_utma Analityczny Google Analizuje, jak często użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową przy użyciu tego urządzenia. 2 lata
_utmb Analityczny Google Ustawia znacznik czasu za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową. 30 minut
_utmc Analityczny Google Ustawia znacznik czasu za każdym razem, gdy użytkownik opuszcza witrynę internetową. sesja
_utmt Analityczny Google Ogranicza wskaźnik zapytań. 10 minut
_utmz Analityczny Google Analizuje, w jaki sposób użytkownik został przekierowany na naszą witrynę internetową (link kampanii, strona internetowa itp.). 6 miesięcy

Analityczne pliki cookie
Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej pobieramy od Państwa zgodę na wykorzystanie plików cookie, które umożliwiają analizę Państwa zachowania jako użytkownika lub przedstawianie spersonalizowanych treści i ofert. Zgoda ta stanowi naszą podstawę prawną do zastosowania analitycznych plików cookie.

Więcej informacji o analitycznych plikach cookie można znaleźć w następujących lokalizacjach: Rozdział Google Analytics z funkcją anonimizacji oraz Newsletter i lista mailingowa. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Bez zastosowania plików cookie nie możemy udostępnić niektórych funkcji witryny internetowej. Przykładowo do korzystania z danego obszaru może być konieczne rozpoznawanie użytkownika po zmianie witryny.

W przypadku stosowanych przez nas plików cookie chodzi o pliki cookie niezbędne ze względów technicznych. Podstawę prawną zastosowania tych plików cookie stanowi nasz uzasadniony interes utrzymania funkcjonalności witryny internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zastosowanie różnych usług Google

W naszej witrynie internetowej wykorzystujemy różne usługi Google firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA („Google”). 

Podczas korzystania z usług Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej pliki cookie są przechowywane przez firmę Google na Państwa urządzeniu końcowym. Nie możemy wykluczyć, że Google wykorzystuje do tego celu serwery w USA. Firma Google przystąpiła jednak do programów EU-US Privacy Shield oraz Swiss-US Privacy Shield. Zgodnie z informacjami firmy Google korzysta ona z tych danych w celu udostępniania usług i zagwarantowania ich prawidłowego funkcjonowania.

Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta Google. Jeżeli nie życzą Państwo sobie przyporządkowania za pomocą profilu w Google, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją danej usługi Google. Google przechowuje Państwa dane (także w przypadku niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynkowych i/lub odpowiedniego do potrzeb projektowania swojej witryny internetowej, chyba że Google wyraźnie zaprzeczy takim działaniom w odniesieniu do danej usługi. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w sprawie wykonania tego prawa muszą się Państwo zwrócić do Google. Powyższe informacje mogą być przekazywane przez Google również podmiotom trzecim, o ile istnieją ku temu przesłanki prawne lub jeżeli podmiot trzeci przetwarza te dane na zlecenie Google. Więcej informacji zawierają poszczególne opisy usług Google oraz Polityka prywatności Google

Google Analytics z funkcją anonimizacji
Pliki cookie z Google Analytics pozwalają na przeprowadzenie analizy dotyczącej sposobu korzystania przez Państwa z naszej witryny internetowej. Pozwala to na ciągłą optymalizację oraz udoskonalanie jakości naszej witryny internetowej. Powyższa tabela wyjaśnia, o jakie pliki cookie chodzi. 

Informacje utworzone przez pliki cookie, np. czas, miejsce oraz częstotliwość wizyt w naszej witrynie internetowej wraz z Państwa adresem IP, są w formie zanonimizowanej przekazywane do USA i tam przechowywane. Adresy IP są skracane na naszej witrynie internetowej za pomocą kodu dodatkowego „_gat._anonymizeIP” i w ten sposób automatycznie anonimizowane, zanim zostaną przekazane do Google. 

Na nasze zlecenie Google analizuje informacje dotyczące wykorzystania przez Państwa naszych witryn internetowych, tworzy raporty o aktywności w tych witrynach oraz udostępnia nam inne powiązane usługi internetowe. Zgodnie z informacjami firmy Google adres IP w żadnym wypadku nie jest łączony z innymi danymi. 

Gromadzeniu danych przez Google Analytics można zapobiec, klikając następujące łącze: javascript:gaOptout(). Na Państwa urządzeniu zostanie wówczas zainstalowany plik cookie opt-out. Plik cookie opt-out zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych przez Google Analytics dla danej strony internetowej oraz przeglądarki przez cały czas, w którym pozostaje zainstalowany w Państwa przeglądarce.

Alternatywnie można także zapobiec zapisywaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W tym celu należy zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym łączem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywizacji Google Analytics. Zapobiegnie ona gromadzeniu oraz przekazywaniu danych odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google.

Google Tag Manager
W ramach Google Analytics korzystamy także z usługi Google Tag Manager. Służy ona do elastycznego dodawania „tagów”, które na podstawie punktów kodowych przekazują do Google Analytics wymagane dane do analizy. Tag Manager nie gromadzi danych osobowych ani z nich nie korzysta. Dane są zawsze anonimizowane.

Głębokość scrollowania specyficznych stron: Ten tag analizuje sposób postrzegania zawartości naszej witryny internetowej, w szczególności w przypadku stron o dłuższych treściach. Głębokość scrollowania jest tu podawana w %.
Wskaźnik kliknięć dla specyficznych elementów: Ten tag analizuje ogólne interakcje z treściami w naszej witrynie internetowej, co pozwala nam na umieszczanie zoptymalizowanych informacji. Pomiarowi poddane zostają np. pobrania broszur, kliknięcia adresów e-mail, kliknięcia interaktywnych przycisków.
Wskaźnik postępu w przypadku formularzy: Ten tag gromadzi informacje o opuszczeniu strony formularza lub wysłaniu formularza. Służy do optymalizacji formularzy w odniesieniu do ich pól. Poszczególne pola formularzy są sprawdzane np. pod kątem interakcji. Dane wprowadzone w formularzu nie są jednak przekazywane do Google Analytics.

Integracja Google Maps

W naszej witrynie internetowej korzystamy także z oferty Google Maps. Dzięki temu bezpośrednio w witrynie możemy wyświetlić interaktywną mapę i umożliwić Państwu dogodne korzystanie z funkcji mapy. 

Opis i zakres przetwarzania:
Podczas wizyty w naszej witrynie internetowej Google otrzymuje informację, że wywołali Państwo odpowiednią witrynę internetową. Przekazywane w tym celu dane są wymienione w punkcie 3.1. Następuje to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego się Państwo logują, czy też konto użytkownika nie istnieje. Jeżeli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą Państwo sobie przyporządkowania za pomocą profilu w Google, muszą się Państwo wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je w celach reklamowych, do badań rynkowych i/lub odpowiedniego do potrzeb projektowania swojej witryny internetowej. Taka analiza dokonywana jest w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczenia zgodnej z potrzebami reklamy oraz aby poinformować innych użytkowników sieci społecznościowych o Państwa działaniach w naszej witrynie internetowej. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą zwrócić się Państwo do Google.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Google znajdą Państwo w polityce prywatności Google. Znajdą tam Państwo także dalsze informacje dotyczące przysługujących Państwu w związku z tym praw i możliwości zastosowania w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i przystąpił do programu EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Podstawy prawne przetwarzania:
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel przetwarzania danych:
Integracja Google Maps służy jedynie do umożliwienia Państwu zaplanowania dojazdu do naszej siedziby. Korzystanie z wygodnego planowania podróży możliwe jest jedynie dzięki integracji Google Maps i odpowiedniemu przetwarzaniu danych. Realizując ten cel, mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania:
Państwa dane podane w module planowania podróży nie są przez nas przechowywane. W celu usunięcia danych z Google prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Google.

Dane, które Państwo nam przekazują

W przypadku określonych ofert i usług w naszej witrynie muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe oraz udostępnić je w celu realizacji żądanej oferty/usługi.

Formularz kontaktowy i telefon serwisu

Opis i zakres przetwarzania danych
W przypadku pytań lub innych kwestii zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Za pośrednictwem formularza kontaktowego gromadzone są następujące dane: imię i nazwisko, kraj, e-mail, tekst wiadomości. W przypadku kontaktu telefonicznego nasz pracownik zarejestruje i zapisze Państwa nazwisko i ewentualnie inne dane, jak np. numer telefonu lub adres e-mail, które podadzą nam Państwo podczas rozmowy oraz powód kontaktu z Państwa strony oraz datę i godzinę rozmowy telefonicznej. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa zapytania lub sprawy. Wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego w naszej witrynie, udzielają nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane zostaną zapisane w systemie klientów na serwerze SAP firmy Ypsomed AG w Szwajcarii.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku gdy skontaktują się Państwo z nami telefonicznie i nie uzyskamy osobnej zgody, będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na odpowiedzi na Państwa zapytanie/załatwienia Państwa sprawy zgodnie z życzeniem lub na wypełnieniu naszych zobowiązań umownych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f lub b RODO.

Czas przechowywania:
Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne dla celu ich przetwarzania. W ramach Państwa zapytań ma to miejsce wtedy, gdy dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona, o ile nie jest to sprzeczne ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy lub przepisów prawa.

Reklama online

Opis i zakres przetwarzania danych

Formularz online
Jeżeli są Państwo zainteresowani jednym z wolnych stanowisk w naszej firmie, mogą Państwo przekazać nam swój komplet dokumentów za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego online. W formularzu rekrutacyjnym pytamy o następujące dane: tytuł, imię i nazwisko, kraj, adres e-mail, oznaczenie stanowiska, dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, życiorys, świadectwa) oraz opcjonalnie: adres, numer telefonu, uwagi/pytania.

Dokumenty aplikacyjne, które przekazują Państwo za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego online, trafiają za pośrednictwem bezpiecznego połączenia na adres działu Human Resources, który jest wskazany w opisie stanowiska. Sam serwer internetowy nie zapisuje danych osobowych i dokumentów aplikacyjnych z formularza online.

Aplikacja przez e-mail
Swoje dokumenty aplikacyjne mogą Państwo dostarczyć także drogą mailową. W tym celu prosimy skorzystać z podanego w opisie stanowiska adresu e-mail. Prosimy uwzględnić, że w takim wypadku odbywa się nieszyfrowane przesyłanie przez e-mail i do Państwa danych w określonych okolicznościach mogą mieć dostęp osoby trzecie.

Podstawa prawna przetwarzania danych:
Państwa dokumenty służą, zależnie od wyniku dalszego postępowania rekrutacyjnego, do nawiązania stosunku pracy i realizacji działań przedumownych. Stanowi to podstawę prawna przetwarzania Państwa danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Czas przechowywania:
Dokumenty aplikacyjne w czasie postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w skrzynce odbiorczej działu Human Resources, a po zakończeniu procesu aplikacyjnego są usuwane. W przypadku zatrudnienia w Ypsomed rejestrujemy Państwa dane w systemie kadrowym firmy Ypsomed i obowiązują przepisy ustawowe związane z przechowywaniem danych podczas i po zakończeniu stosunku pracy.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

O ile jest to konieczne, Państwa dane osobowe przekazujemy spółkom grupy Ypsomed oraz usługodawcom zewnętrznym w celu realizacji zamówień, wyjaśnienia zapytań oraz w związku z technicznymi pracami konserwacyjnymi, o ile jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub wyrazili Państwo na to jednoznaczną zgodę. Udostępniamy wyłącznie takie informacje, które są wymagane w danym celu oraz niezbędne do realizacji zlecenia. I tak np. niezbędne jest w przypadku zamówień przekazanie Państwa nazwiska i adresu współpracującym z nami firmom transportowym i logistycznym, a Państwa danych dotyczących rachunku bankowego — naszemu bankowi.

Ypsomed ponosi odpowiedzialność za kontrolę oraz poprawne przetwarzanie danych również w przypadku, gdy realizacja transakcji została przekazana spółkom grupy Ypsomed lub zewnętrznym podmiotom trzecim. W drodze koniecznych ustaleń umownych zapewniamy stosowanie się przez spółki grupy Ypsomed do przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i zobowiązujemy również naszych partnerów sprzedażowych, jak i dostawców do poszanowania ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz do przetwarzania danych wyłącznie w taki sposób, jaki konieczny jest do realizacji ich zadania.

Przysługujące Państwu prawa

Prawo do informacji, sprostowania i usunięcia

W każdej chwili mogą Państwo zażądać pisemnej informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy oraz w jakim celu, kto w danym przypadku jest odbiorcą Państwa danych, jak długo dane są przechowywane, skąd te dane pochodzą, jakie prawa Państwu przysługują i czy dokonywane jest automatyczne podejmowanie decyzji wraz z profilowaniem. Dodatkowo mają Państwo prawo do zażądania sprostowania lub uzupełnienia, jak i usunięcia danych. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości na poniższy adres kontaktowy.

Dokładamy wszelkich starań, aby na Państwa życzenie dokonać niezwłocznego sprostowania/uzupełnienia lub usunięcia danych. Usunięcie danych może być sprzeczne z koniecznością dalszego ich przechowywania w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy (np. związanych z przechowywaniem danych ze względu na przepisy podatkowe i handlowe), ze względu na interes publiczny oraz w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Dzieci

Nie chcemy przetwarzać danych osobowych dzieci w sposób niedozwolony. Zwracamy uwagę, że osoby poniżej 16. roku życia potrzebują zgody rodziców lub przedstawicieli ustawowych na przekazywanie danych osobowych.

Jeżeli dowiemy się, że dany użytkownik jest niepełnoletni i przekazał nam dane osobowe bez udokumentowanej zgody przedstawiciela ustawowego, usuniemy je niezwłocznie z naszych baz danych. Przedstawiciele ustawowi mają w każdym momencie możliwość wglądu do podanych przez dziecko danych i/lub zażądania ich usunięcia. Do momentu zlecenia korekty lub usunięcia obowiązują postanowienia niniejszej polityki prywatności.

Prawo ograniczenia przekazywania danych

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile spełnione są ustawowe przesłanki do tego.

Mogą Państwo zażądać dostarczenia danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i dającym się odczytywać komputerowo formacie, jak również zażądać ich przekazania do innego podmiotu odpowiedzialnego.

Prawo odwołania

Wszelkie deklaracje zgody dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których nam Państwo udzielili, mogą Państwo w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyn. Przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem do chwili wycofania zgody.

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Dotyczy to także profilowania przeprowadzanego na podstawie tych postanowień.

Jeżeli dane osobowe dotyczące Państwa osoby są przetwarzane w celu reklamy bezpośredniej, przysługuje Państwu prawo zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych w celu realizacji tego rodzaju reklamy, dotyczy to także profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

Prawo zaskarżania

Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi w urzędzie nadzorującym w zakresie ochrony danych właściwym dla miejsca Państwa pobytu lub naszej siedziby, o ile mają Państwo wątpliwości odnośnie zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych.

Łącza

Witryna internetowa Ypsomed może zawierać łącza do witryn zewnętrznych. Korzystając z takiego łącza, należy wziąć pod uwagę, że niniejsza polityka prywatności nie obowiązuje witryn zewnętrznych a Ypsomed nie monitoruje treści tych witryn. Prosimy o sprawdzenie w zewnętrznych witrynach internetowych obowiązujących dla nich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności musi być okresowo dostosowywana, aby odpowiadała wymogom prawnym i aby zmiany naszych usług i ofert zostały uwzględnione w niniejszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności w każdej chwili. Aktualna wersja polityki prywatności znajduje się zawsze w tym miejscu. Prosimy o regularne zapoznawanie się z polityką prywatności przy korzystaniu z witryny.