Polityka prywatności Ypsomed

Przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o sposobach wykorzystania i przetwarzania przez nas danych oraz o prawach, które przysługują Państwu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Rodzaj i zakres przetwarzania Państwa danych uzależniony jest od Państwa stosunku względem Ypsomed oraz od tego, czy i z jakich usług Państwo korzystają. Z tego względu nie wszystkie informacje zawarte w niniejszej polityce prywatności będą dla Państwa istotne.

Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest

Ypsomed Polska Sp. z o.o.
ul. Mangalia 2a
02-758 Warszawa
Polska

Bezpłatna infolinia: 800 101 621
E-Mail: info@ypsomed.pl

Prezes Zarządu: Viktor Emanuel

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo skontaktować się drogą pocztową pod podanym adresem lub bezpośrednio e-mailem pod adresem prywatnosc@ypsomed.pl.

Operator witryn internetowych

Nasze witryny internetowe są obsługiwane przez spółkę grupy Ypsomed AG.

Ypsomed AG
Brunnmattstrasse 6
Postfach
3401 Burgdorf / Szwajcaria

Telefon +41 (0)34 424 41 11

E-mail: onlinecommunication@ypsomed.com

Strona internetowa: www.ypsomed.com

W jaki sposób przetwarzanie dotyczy Państwa danych osobowych?

Wszyscy użytkownicy naszych witryn internetowych

Opis przetwarzania danych, istotne dane oraz źródła danych

Pliki dzienników serwera

Nasze witryny internetowe protokołują wszystkie zapytania i wizyty na nich, zapisując te dane, tzw. pliki dzienników serwera, automatycznie. Pliki dzienników serwera służą do śledzenia Państwa aktywności w naszych witrynach internetowych i do wykrywania zauważalnych błędów w funkcjonowaniu witryny.

Istotne dane: odwiedzana strona internetowa, data i godzina wizyty, ilość przesłanych danych w bajtach; źródło/łącze, z którego użytkownik został skierowany na stronę; używana przeglądarka internetowa; używany system operacyjny; używany adres IP; dane użytkownika (podczas logowania do konta użytkownika); zgłoszenie błędu; źródło błędu.

Narzędzia analityczne oraz marketing internetowy

W naszych witrynach internetowych stosujemy nowoczesne metody analizy oraz narzędzia, służące interpretacji zachowań odwiedzających nasze witryny internetowe. Informacje te pomagają nam stale udoskonalać naszą ofertę internetową oraz wyświetlać atrakcyjne informacje, dostosowane do zainteresowań odwiedzających. W tym celu przechowujemy i wykorzystujemy wyłączenie takie dane, które są anonimizowane i nie pozwalają na identyfikację odwiedzających. Więcej informacji na temat usług analitycznych oraz technologii wykorzystywanych przez nas do tych celów znajdą Państwo w Polityce dotyczącej plików cookie.

Formularz kontaktowy i telefon serwisu

W przypadku pytań lub innych kwestii zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy wyłącznie w celu rozpatrzenia Państwa zapytania lub sprawy.

Istotne dane:

Dane kontaktowe: nazwisko, imię, tytuł, kraj, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Dane podane w zapytaniu: treść zapytania oraz odpowiedzi, data i godzina wysłania zapytania lub rozmowy telefonicznej.

Konto użytkownika

Dostęp do określonych witryn internetowych może być chroniony hasłem. Aby uzyskać dostęp do takich witryn internetowych, należy się wcześniej zarejestrować i przekazać nam dalsze informacje (np. zawód, szczegóły dot. terapii itp.) w związku z pożądaną usługą.

Podane przez Państwa informacje wykorzystamy wyłącznie w celu rejestracji oraz identyfikacji Państwa osoby. Jeśli zaistnieje taki wymóg prawny, przed przesłaniem Państwu danych dostępu zweryfikujemy Państwa dane.

Istotne dane:

Dane kontaktowe: nazwisko, imię, tytuł, kraj, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Dane dotyczące zdrowia: dane dotyczące terapii (np. rodzaj i status terapii, typ cukrzycy, zastosowana pompa insulinowa).

Personel medyczny: zawód, pracodawca.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Wypełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Opracowanie zapytań klientów i udzielanie na nie odpowiedzi

Uwzględnienie uzasadnionych interesów Ypsomed (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Analizy statystyczne w celu udoskonalenia naszych witryn internetowych. Ze zgromadzonych danych korzystamy w formie zanonimizowanej, zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszej weryfikacji plików dzienników serwera, jeżeli konkretne sygnały będą wskazywać na wykorzystanie niezgodne z prawem.
 • Dostosowanie oferty na naszych witrynach internetowych do potrzeb odwiedzających oraz udoskonalanie jej na podstawie analiz statystycznych.
 • Utrzymanie satysfakcji klienta.

Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Rejestracja i wysyłka newslettera oraz list mailingowych
 • Rejestracja i utworzenie konta użytkownika

Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące terapii) przetwarzamy w ramach stosunku umownego na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO w celu realizacji lub obrony roszczeń prawnych. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych nieobjęte wyżej wymienionymi celami odbywa się zawsze na podstawie zgody w myśl art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych:

 • Pliki dzienników serwera: pliki dzienników serwera internetowego i pocztowego są nieodwołalnie usuwane po 7 dniach.
 • Formularz kontaktowy i telefon serwisu: dane Państwa zapytań zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne dla celu ich przetworzenia. W ramach Państwa zapytań ma to miejsce wtedy, gdy dana sprawa zostanie ostatecznie wyjaśniona, o ile nie jest to sprzeczne ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy lub przepisów prawa.
 • Newsletter: profil newslettera zostanie usunięty po Państwa rezygnacji z subskrypcji wszystkich newsletterów lub po wyraźnym zażądaniu usunięcia profilu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Konta użytkowników: Państwa dane na serwerze internetowym zostaną usunięte, jak tylko zlikwidują Państwo swoje konto, chyba że zobowiązania umowne lub prawne stanowią inaczej.

Wtyczki do mediów społecznościowych

Dla wtyczek do mediów społecznościowych stosujemy na naszych witrynach internetowych rozwiązanie „Shariff”. Shariff to program, który zapobiega automatycznemu przesyłaniu danych do mediów społecznościowych. Kontakt między Państwem a siecią społecznościową zostanie nawiązany dopiero po kliknięciu jednego z przycisków wtyczek społecznościowych. Jeżeli są już Państwo zalogowani w sieci społecznościowej, pojawi się wyskakujące okno, w którym można edytować posty lub tweety. W ten sposób program Shariff zapobiega pozostawieniu przez Państwa cyfrowego śladu na odwiedzanej stronie.

Nabywcy naszych produktów oraz osoby zainteresowane

Opis przetwarzania danych, istotne dane oraz źródła danych

Przetwarzamy dane osobowe otrzymywane bezpośrednio od Państwa lub przekazywane nam przez osoby trzecie (np. lekarz prowadzący leczenie, placówka opiekuńcza, klinika) w celu realizacji umowy lub na podstawie Państwa zgody. Dotyczy to następujących danych:

Dane kontaktowe: nazwisko, imię, tytuł, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

Dane zamówienia: adres do korespondencji i do fakturowania, ilość, produkt, kasa chorych, numer ubezpieczenia społecznego.

Dane dotyczące zdrowia: skan recepty lekarza, rodzaj leczenia (leczenie początkowe/dalsze), dane dotyczące terapii (np. rodzaj i status terapii, typ cukrzycy, zastosowana pompa insulinowa).

Dane instytucji medycznej: nazwa i adres, osoba do kontaktów, stanowisko w firmie, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Dane marketingowe: zgoda na otrzymywanie informacji reklamowych lub innych informacji, istniejąca subskrypcja newslettera, udział w ankietach, reakcja na kampanie marketingowe.

Dane dotyczące zdolności kredytowej: informacje dotyczące zachowań płatniczych, informacje z agencji kredytowych, status upomnień.

Dane podane w zapytaniu: treść zapytania i odpowiedź.

Dodatkowo w przypadku osób małoletnich: oświadczenie o zgodzie przedstawiciela ustawowego, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego.

Dodatkowo w przypadku wsparcia prawnego dla osób wymagających opieki: dane opiekuna, placówki opiekuńcze, oświadczenie o zgodzie przedstawiciela ustawowego/placówki opiekuńczej.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wymienionych poniżej, opierając się na podstawach prawnych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), które w tekście zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.

Wypełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Przyjmowanie i realizacja zamówień na produkty i usługi przeznaczone dla osób z cukrzycą, a także inne produkty i materiały z naszej oferty.
 • Zarządzanie wydarzeniami, w tym uczestnictwem, oraz wysyłanie zaproszeń.
 • Opracowywanie zapytań dotyczących umowy i udzielanie na nie odpowiedzi.
 • Rozliczenia z kasami chorych.

Uwzględnienie uzasadnionych interesów Ypsomed (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Dokumentowanie zapytań i odpowiedzi na nie.
 • Określenie ryzyka kredytowego w przypadku kupujących, którzy zamawiają u nas po raz pierwszy i/lub dla których oferujemy późniejszą spłatę należności.
 • Przegląd i optymalizacja kampanii marketingu bezpośredniego oraz innych metod bezpośredniego podejścia do klienta. W tym celu analizujemy reakcje naszych klientów bez powiązania wyników z określonymi osobami.
 • Dochodzenie i obrona naszych roszczeń prawnych oraz praw.

Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach przez Ypsomed, to zgoda ta stanowi podstawę do przetwarzania zgodnego z prawem. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody.

Działania reklamowe oraz badania rynku i opinii publicznej są przez nas prowadzone wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

Spełnienie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • W celu zapewnienia identyfikowalności wyrobów medycznych w obrębie wszelkich informacji o produkcie lub o zwrocie produktu: dokumentowanie drogi wyrobów medycznych od producenta do punktu dostawy u użytkownika końcowego.
 • Dla celów realizacji umów dotyczących sprzedaży produktów i świadczenia usług dla osób z cukrzycą: przekazywanie danych do ustawowych kas chorych.

Szczególne kategorie danych osobowych

Szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące zdrowia, dane dotyczące terapii) przetwarzamy w ramach sprzedaży produktów i świadczenia usług dla osób z cukrzycą lub na podstawie Państwa zgody na oferowanie reklam dostosowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO, a także celem realizacji lub obrony roszczeń prawnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Czas przechowywania danych

W razie potrzeby Ypsomed przetwarza i przechowuje dane osobowe przez okres trwania stosunków handlowych, co obejmuje również przygotowanie, realizację oraz rozwiązanie umowy.

Ponadto Ypsomed podlega różnym zobowiązaniom prawnym w zakresie okresów przechowywania i prowadzenia dokumentacji. W ramach tych okresów Państwa dane przechowywane są również po zakończeniu stosunków handlowych.

Niezależnie od ustawowych obowiązków związanych z przechowywaniem i prowadzeniem dokumentacji, Państwa dane kontaktowe i marketingowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż trzy lata od ostatniego kontaktu z nami, chyba że uprzednio wyrazili Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych.

Partnerzy biznesowi i personel medyczny

Opis przetwarzania danych, istotne dane oraz źródła danych

Przetwarzamy dane naszych partnerów biznesowych (np. hurtowników, sprzedawców specjalistycznych produktów dla osób z cukrzycą, aptek, klinik, placówek opiekuńczych, dostawców i usługodawców oraz innych partnerów) oraz placówek medycznych (np. specjalistycznych gabinetów lekarskich lub klinik), przetwarzamy więc tym samym dane osobowe ich pracowników, lekarzy i personelu medycznego, którzy kontaktują się z nami jako osoby kontaktowe lub uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach. Te dane osobowe są nam przekazywane przez odpowiednią placówkę medyczną, partnera biznesowego lub bezpośrednio przez osoby wyznaczone do kontaktów. Dotyczy to następujących danych:

Dane kontaktowe: firma, siedziba, strona internetowa, numer telefonu, nazwisko osoby (osób) do kontaktu, stanowisko w firmie, numer telefonu/faksu, adres e-mail.

Dane marketingowe: zgoda na otrzymywanie informacji reklamowych lub innych informacji, istniejąca subskrypcja newslettera, udział w ankietach, reakcja na kampanie marketingowe.

Dane podane w zapytaniu: treść zapytania i odpowiedź na nie oraz inne informacje dotyczące współpracy.

Informacje o uczestnictwie w wydarzeniu: rodzaj, czas i miejsce wydarzenia, potwierdzenie uczestnictwa, zgoda pracodawcy, punkty edukacyjne.

Dane zamówienia: adres do korespondencji i do fakturowania, ilość, produkt.

Dane dotyczące umowy: zawarcie umowy, informacje dotyczące usługi (m.in. pompy demonstracyjne, sesje wykładowe, zarezerwowane wydarzenie), podstawy obliczeń.

Dodatkowo w przypadku partnerów biznesowych

Dane dotyczące umowy: dane dotyczące sprzedaży naszych produktów, poziomy rabatów, wysokość przyznawanych premii oraz dodatków na koszty reklamy.

Dane dotyczące zdolności kredytowej: informacje dotyczące zachowań płatniczych, informacje z agencji kredytowych, status upomnień, ocena ryzyka niespłacenia zobowiązania.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe w celach wymienionych poniżej, opierając się na podstawach prawnych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), które w tekście zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.

Wypełnienie zobowiązań (przed)umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Negocjacje umowy i zawarcie umowy (np. umów o współpracy w zakresie sprzedaży).
 • Przyjmowanie i realizacja zamówień na produkty i usługi przeznaczone dla osób z cukrzycą, a także inne produkty i materiały z naszej oferty. Bardziej szczegółowy opis celu przetwarzania danych można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych, zawartych w umowie i pozostałych dokumentach.
 • Zarządzanie wydarzeniami, w tym uczestnictwem, oraz wysyłanie zaproszeń i potwierdzeń uczestnictwa.
 • Opracowywanie zapytań dotyczących umowy i udzielanie na nie odpowiedzi.

Uwzględnienie uzasadnionych interesów Ypsomed (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Dokumentowanie zapytań i odpowiedzi na nie.
 • Dochodzenie i obrona naszych roszczeń prawnych oraz praw.
 • Określenie ryzyka kredytowego w przypadku parterów biznesowych, którzy zamawiają u nas po raz pierwszy i/lub dla których oferujemy późniejszą spłatę należności. (Wyłącznie w przypadku partnerów biznesowych)

Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w określonych celach przez Ypsomed, to zgoda ta stanowi podstawę do przetwarzania zgodnego z prawem. W każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody. Ypsomed przeprowadza następujące operacje przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody:

 • Reklama lub badanie rynku i opinii publicznej.
 • Przygotowanie i publikacja zdjęć z wydarzeń.

Spełnienie wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • W celu zapewnienia identyfikowalności wyrobów medycznych w obrębie wszelkich informacji o produkcie lub o zwrocie produktu: dokumentowanie drogi wyrobów medycznych od producenta do punktu dostawy u użytkownika końcowego.
 • W celu zwalczania korupcji w służbie zdrowia: dokumentacja dotycząca udostępniania sprzętu na wynajem oraz materiałów przykładowych do celów szkoleniowych i demonstracyjnych dla placówek medycznych; dokumentacja dotycząca organizacji wydarzeń oraz przechowywanie pozwoleń związanych z uczestnictwem.

Czas przechowywania danych

W razie potrzeby Ypsomed przetwarza i przechowuje dane osobowe przez okres trwania stosunków handlowych, co obejmuje również przygotowanie, realizację oraz rozwiązanie umowy.

Ponadto Ypsomed podlega różnym zobowiązaniom prawnym w zakresie okresów przechowywania i prowadzenia dokumentacji. W ramach tych okresów Państwa dane przechowywane są również po zakończeniu stosunków handlowych.

Osoby aplikujące na otwarte oferty pracy

Opis przetwarzania danych, istotne dane oraz źródła danych

Aplikowanie przez naszą stronę internetową

Jeżeli są Państwo zainteresowani jednym z wolnych stanowisk w naszej firmie, mogą Państwo przekazać nam swój komplet dokumentów za pośrednictwem formularza rekrutacji online. Dokumenty aplikacyjne są przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia na adres działu kadr, podany w ogłoszeniu. Sam serwer internetowy nie zapisuje danych osobowych i dokumentów aplikacyjnych z formularza online.

Aplikowanie drogą elektroniczną lub pocztową

Dokumenty aplikacyjne można również wysłać bezpośrednio e-mailem lub pocztą. W tym celu należy skorzystać z podanego w opisie stanowiska adresu e-mail lub adresu pocztowego. Prosimy uwzględnić, że przesyłanie dokumentów e-mailem jest nieszyfrowane i do Państwa danych w określonych okolicznościach mogą mieć dostęp osoby trzecie.

Dane osób trzecich

Jeśli złożyli Państwo dokumenty aplikacyjne na portalu zgłoszeniowym naszej spółki macierzystej Ypsomed AG z siedzibą w Szwajcarii, szczegóły dotyczące Państwa aplikacji oraz dokumenty zostaną nam przesłane przez spółkę Ypsomed AG. Współpracujemy również z agencjami pośrednictwa pracy i agencjami pracy tymczasowej, od których otrzymujemy dane kandydatów. Po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych przetwarzamy również dane z publicznie dostępnych źródeł (np. sieci zawodowych w Internecie) lub z innych źródeł, z których informacje są nam przekazywane zgodnie z prawem (np. policyjne zaświadczenie o niekaralności z Centralnego Rejestru Federalnego).

Przekazane dane wykorzystujemy w procesie aplikacyjnym wyłącznie w związku ze stanowiskiem, na które Państwo aplikują, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec takiego wykorzystania. Przetwarzanie dotyczy następujących danych:

Dane kontaktowe: nazwisko, imię, tytuł, data urodzenia, adres, numer telefonu i adres e-mail, stan cywilny, zdjęcie paszportowe.

Dane dotyczące kwalifikacji: życiorys, świadectwa, list motywacyjny, dyplomy, referencje (za zgodą osoby, której dane dotyczą).

Dane finansowe: dane bankowe (zwrot kosztów podróży), oczekiwane wynagrodzenie.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do rozpatrzenia i opracowania Państwa aplikacji w procesie rekrutacji. Przetwarzamy je w celach wymienionych poniżej, opierając się na podstawach prawnych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”), które w tekście zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.

Wypełnienie zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Sprawdzenie i ocena dostarczonych dokumentów.
 • Przekazanie dokumentów potencjalnym przełożonym danej jednostki.
 • Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Zatrudnienie lub wysłanie informacji o odrzuceniu aplikacji.

Na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Pozostałe, dobrowolnie udostępnione przez Państwa dane (w tym wymagające szczególnej ochrony) przetwarzamy tylko za Państwa wyraźną zgodą, której udzielają Państwo w trakcie trwania procesu rekrutacji.

Szczególne kategorie danych osobowych

Jeżeli w ramach procesu rekrutacji przetwarzane są dane dotyczące zdrowia, przetwarzanie służy ocenie predyspozycji kandydata do objęcia danego stanowiska. Odbywa się to na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w połączeniu z § 22 ust. 1 nr 1b federalnej ustawy o ochronie danych BDSG. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych nieobjęte wyżej wymienionymi celami odbywa się zawsze na podstawie zgody w myśl art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Czas przechowywania danych

W przypadku decyzji o odrzuceniu aplikacji, przechowujemy Państwa dane osobowe w formie elektronicznej przez cały czas trwania procesu rekrutacji oraz do czasu, kiedy roszczenia z tytułu odrzucenia aplikacji przestaną obowiązywać (6 miesięcy po odrzuceniu aplikacji).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie określonych danych i cofną tę zgodę, dane zgromadzone w tym celu zostaną natychmiast usunięte.

Odbiorcy danych

W obrębie Ypsomed dostęp do danych osobowych mają te obszary firmy oraz osoby, które potrzebują ich do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych Ypsomed. Dane do tych celów mogą ponadto otrzymywać także zatrudnieni przez Ypsomed usługodawcy i podmioty przetwarzające (art. 28 RODO). Są to w szczególności firmy świadczące usługi informatyczne (takie jak hosting czy rozwiązania SAAS), dostawcy usług płatniczych, firmy logistyczne, drukarskie, telekomunikacyjne, doradcze i konsultingowe oraz firmy z branży sprzedaży i marketingu.

Ypsomed przekazuje dane odbiorcom spoza Ypsomed tylko wtedy, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub usługami umownymi, lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie danych. Zatrudnione podmioty przetwarzające zobowiązują się do przestrzegania norm w zakresie ochrony danych.

Pod tymi warunkami dane osobowe mogą otrzymywać na przykład następujący odbiorcy:

 • spółka macierzysta Ypsomed AG z siedzibą w Szwajcarii, na której serwerach znajdują się bazy danych;
 • wykorzystywane przez nas narzędzie do zarządzania aplikacjami firmy WESTPRESS GmbH & Co KG, Hamm;
 • zaangażowani przez nas doręczyciele paczek/usługodawcy logistyczni;
 • drukarnie/centra obsługi korespondencji masowej;
 • ustawowe kasy chorych;
 • władze publiczne (np. urzędy), stowarzyszenia i instytucje;
 • osoby trzecie zaangażowane przez nas w realizację umowy lub zamówienia (np. partnerzy, spółki grupy);
 • podmioty przetwarzające w obrębie hostingu i rozwiązań SAAS, a także dostawcy newsletterów oraz usług Google;
 • banki i firmy obsługujące karty kredytowe w celu realizacji płatności;
 • agencje kredytowe (zapytania o zdolność kredytową w przypadku partnerów biznesowych);
 • stowarzyszenia nabywców;
 • stowarzyszenia/instytucje (w celu zgłoszenia i potwierdzenia punktów edukacyjnych);
 • pracodawcy w przypadku uczestnictwa w wydarzeniach (przekazywanie certyfikatów celem potwierdzenia przebytych szkoleń oraz udziału w doskonaleniu zawodowym).

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Dane przekazywane są przez Ypsomed do państw trzecich (państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego — EOG), o ile jest to konieczne w celu realizacji zamówień lub wymagane ustawowo. W tym celu Ypsomed uprzednio zwraca się do Państwa o wyrażenie zgody lub uzyskuje od państw trzecich niezbędne zobowiązania oraz gwarancje dotyczące zapewnienia odpowiednego poziomu ochrony danych.

Na podstawie umowy Ypsomed zobowiązuje podmiot przetwarzający do zapewnienia poziomu ochrony danych obowiązującego w UE oraz przestrzegania naszych instrukcji. Jeżeli przepisy będą tego wymagać, Ypsomed przekaże Państwu oddzielnie szczegółowe informacje dotyczące wyżej opisanego przekazywania danych.

Spółka Ypsomed AG ma siedzibę w Szwajcarii. Według Komisji Europejskiej Szwajcaria jest krajem, oferującym odpowiedni poziom ochrony (decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony zgodnie z art. 45 RODO z 26.07.2000 r., 2000/518/WE).

Obowiązek podania danych

Jeśli chcą Państwo otrzymywać produkty z naszego asortymentu lub korzystać z innych usług i ofert, konieczne jest podanie nam Państwa danych osobowych niezbędnych do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunków handlowych lub danych, do których gromadzenia i przechowywania jesteśmy prawnie zobowiązani. Bez podania tych danych Ypsomed nie ma możliwości zawarcia z Państwem pożądanej umowy ani jej wykonania. W takim przypadku istniejące stosunki handlowe mogą zostać zakończone.

W przypadku aplikowania do naszej firmy wymagamy podania określonych danych, dotyczących Państwa osoby. Dane te są niezbędne, abyśmy mogli ocenić, czy są Państwo odpowiednimi kandydatami na dane stanowisko. Bez tych danych uwzględnienie Państwa aplikacji w procesie rekrutacji nie jest możliwe.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Ypsomed nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji w obrębie transakcji biznesowych lub innych stosunków między Państwem a Ypsomed.

Przysługujące Państwu prawa

Prawo do informacji (art. 15 RODO)

W każdej chwili mogą Państwo zażądać pisemnej informacji, czy i jakie Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Ypsomed oraz w jakim celu.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Mogą Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

Mogą Państwo zażądać usunięcia danych, o ile nie jest to sprzeczne z koniecznością ich dalszego przechowywania w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy (np. związanych z przechowywaniem danych ze względu na przepisy podatkowe i handlowe), ze względu na interes publiczny oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Przysługuje Państwu prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile spełnione są ustawowe przesłanki do tego.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Mogą Państwo zażądać dostarczenia nam danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również zażądać ich przekazania innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO)

Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi w urzędzie nadzorującym w zakresie ochrony danych właściwym dla miejsca Państwa pobytu lub naszej siedziby, o ile mają Państwo wątpliwości odnośnie zgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO)

Wszelkie deklaracje zgody dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, których udzielili Państwo Ypsomed, mogą Państwo w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyn. Przetwarzanie danych pozostaje zgodne z prawem do chwili wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Prawo do sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub nasz uzasadniony interes. Zgłoszenie sprzeciwu wymaga podania przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, które w Państwa przypadku — w przeciwieństwie do innych osób, których dane dotyczą — wykluczają przetwarzanie danych.

Jeśli wniosą Państwo uzasadniony sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub w przypadku gdy przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

W indywidualnych przypadkach Ypsomed może — bez Państwa wyraźnej zgody — prowadzić marketing bezpośredni. Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Ypsomed zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

Sprzeciw w odniesieniu do określonych kanałów mogą Państwo wysłać na odpowiednie adresy podane w rozdziale 1 bez żadnych ograniczeń formalnych.

Łącza

Witryna internetowa Ypsomed może zawierać łącza do witryn zewnętrznych. Korzystając z takiego łącza, należy wziąć pod uwagę, że niniejsza polityka prywatności nie obowiązuje witryn zewnętrznych a Ypsomed nie monitoruje treści tych witryn. Prosimy o sprawdzenie w zewnętrznych witrynach internetowych obowiązujących dla nich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności musi być okresowo dostosowywana, aby odpowiadała wymogom prawnym i aby zmiany naszych usług i ofert zostały uwzględnione w niniejszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności w każdej chwili. Aktualna wersja polityki prywatności znajduje się zawsze w tym miejscu. Prosimy o regularne zapoznawanie się z polityką prywatności przy korzystaniu z witryny.

(Stan: listopad 2018 r.)