Välkommen till Ypsomed AB:s webbsidor (Ypsomed).

Läs noga igenom våra användarvillkor innan du går in på våra webbsidor och använder dem. Genom att använda webbsidorna godkänner du dessa användarvillkor.

Dataskyddsförklaringen är en integrerad del av användarvillkoren. Du hittar den på denna sida eller via [länken] i sidfoten.

Informationserbjudanden

På Ypsomeds webbsidor informerar vi om företaget, våra produkter och tjänster. Vi understryker att hänvisningarna och informationen på dessa internetsidor inte innehåller några behandlingsrekommendationer. Vid hälsoproblem ska du kontakta en läkare. Endast behandlande läkare kan ställa diagnos och inleda nödvändiga behandlingar.

Ypsomed förbehåller sig rätten att ändra, komplettera eller ta bort de användarvillkor, innehåll, länkar och hänvisningar som finns på dessa internetsidor. Det kan ske när som helst och utan upplysning om det i förväg. Den aktuella versionen av användarvillkoren hittar du alltid på den här platsen på internetsidorna.

De produkter som visas på dessa sidor är eventuellt inte tillgängliga i ditt land eller tillåtna i handeln. I informationen står det heller ingenting om att produkterna och villkoren kommer att finnas tillgängliga i ditt land. För mer detaljerad information om produkterna ska du kontakta din lokala Ypsomed-representant.

Garanti- och ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att den information och data som offentliggörs på vår webbplats ska vara korrekt och aktuell. Trots detta kan vi inte garantera att information och data är aktuell, korrekt, fullständig och tillgänglig. Vi ansvarar inte för att våra internetsidor alltid är tillgängliga, inte heller för att funktionerna och dataöverföringen fungerar utan störningar och avbrott.

Ypsomed ansvarar inte för skador eller nackdelar som uppstår genom att du har använt eller inte har kunnat använda våra internetsidor, eller för att du har använt dig av eller förlitat dig på informationen och datan här. Denna friskrivning från ansvar gäller särskilt skador orsakade av virus eller andra skadliga program som har skadat din enhet, dina program eller användardata.

Länkar

På våra webbsidor finns också direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbsidor ("länkar") och du kan öppna dessa sidor via länkar på andra webbsidor. Vi länkar bara till webbsidor som vid tidpunkten för länkningen inte innehållit olagligt material enligt vår kännedom. Ypsomed har dock inget inflytande över den nuvarande och framtida utformningen av länkade webbsidor från tredje part, ej heller över sidor som länkar till vår sida.

Ypsomed uttrycker ingen åsikt i och med länkningen till tredje parts webbsidor. Vi tar inget ansvar för innehåll eller tillgänglighet hos externa webbsidor och ansvarar heller inte för att de följer gällande lagar, och inte heller för skador eller nackdelar som uppstår om informationen har tillämpats eller skador som uppstått genom blotta åtkomsten till dessa sidor. Länkarna till andra webbsidor syftar enbart till att underlätta användning av sidorna.

Upphovsrätt och andra rättigheter

Allt innehåll på dessa webbsidor är upphovsrättsligt skyddat. Detta innefattar texter, bilder, fotografier, illustrationer, grafik, loggor, symboler, namn, produkt- och företagsbeteckningar.

Du har rätt att se på webbsidorna och deras innehåll och data på bildskärmen. Dessutom får du skriva ut innehåll, kopiera, ladda ned och spara, om följande krav är uppfyllda:

  • Det gäller enbart privat och icke-kommersiellt bruk, eller sker i ett sammanhang som är ett affärsmässigt utbyte med Ypsomed.
  • Du ändrar inte innehållet eller information om upphovsrätt och juridiskt skyddade märkesrättigheter.
  • Det innehåll som du använder dig av kommer du inte att publicera på andra webbsidor eller medier.

För all användning därutöver, i synnerhet all kommersiell användning, behöver du ett skriftligt godkännande i förväg från Ypsomed.

Prognoser

Ypsomeds webbsidor kan innehålla prognoser om utvecklingen med Ypsomed. Sådana framtidsutsagor är förknippade med stor osäkerhet som beror på tekniska, ekonomiska eller finansiella faktorer samt affärsfaktorer, vilka ofta ligger utanför vårt inflytande. De faktiska resultaten kan skilja sig väsentligt från framtidsutsagorna. Ypsomed har ingen skyldighet att korrigera eller uppdatera prognoser i enlighet med ny information, händelser eller utvecklingar.

Kontakt / Din åsikt / E-post

Vi vill gärna höra din åsikt om våra produkter och våra webbsidor och skickar gärna mer informationsmaterial.

Du kan kontakta oss genom kontaktformuläret på vår webbsida, eller skicka e-post eller ringa. På integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter.

E-post och meddelanden som du skickar via webbformuläret krypteras inte. Vi kan inte förhindra att uppgifter som skickas på det viset skulle kunna läsas och ändras av tredje part. Överföringen sker därför på egen risk.

Förpliktelser

Om Ypsomed inte anger något annat på den aktuella webbsidan är beställningar gjorda på internet bindande först när du har fått en skriftlig bekräftelse från Ypsomed.

Meddelanden som du skickar via webbsidan eller per e-post till Ypsomed, har ingen rättslig verkan. Vi gör vårt bästa för att behandla dina meddelanden inom rimlig tid, men vi kan inte garantera att det blir inom den tid som du önskar. Ett sent svar eller ett uteblivet svar kan aldrig räknas som rättsligt gällande bekräftelse eller avslag från Ypsomeds sida.

Köp av värdepapper

Med innehållet på dessa webbsidor presenterar Ypsomed varken ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller handla med aktier eller andra värdepapper från Ypsomed, och det går heller inte att utläsa någon rekommendation att göra detta. Rådgör med en oberoende finansrådgivare innan du bestämmer dig för att köpa eller handla med värdepapper.

Version: februari 2018