På de här sidorna får du veta hur vi använder kakor på Ypsomeds webbplats. Det här dokumentet är en del av vår integritetspolicy.

Vad är kakor?

För att vår webbplats ska fungera som avsett, lägger vi ibland små datafiler, "kakor" i din enhet. Kakor är små textfiler som sparas tillfälligt eller permanent på din hårddisk. Vår webbportal sparar kakor på din dator, surfplatta eller smartmobil, när du besöker vår webbplats. Portalen upptäcker då inmatningar och inställningar som gjorts under viss tid (t.ex. språk, fontstorlek, andra val för visning eller en redan bekräftad inloggning) så att du inte behöver upprepa dem vid varje nytt besök eller när du flyttar runt på våra sidor nästa gång.

Kakor hjälper oss dessutom att bättre anpassa våra webbsidor till vad du vill ha eller med hjälp av statistik rent allmänt förbättra dem.

Vilka kakor använder vi?

Om du tillåter kakor i din webbläsare, är det två sorters kakor som kan komma att användas på vår webbplats. Det finns ”Session Cookies” och ”Permanent Cookies”. Session Cookies finns kvar på din enhet, tills du lämnar sidan. Däremot finns en Permanent Cookie kvar efter det att du lämnat sidan. Hur länge en kaka finns kvar på din enhet beror av kakans definierade ”livstid”. Du kan även radera kakor manuellt.

Namn Typ Källa Syfte Tid för sparande
PHPSESSID Teknisk ypsomed.se Den här kakan registrerar hur länge du besökt vår webbplats. Session
FE_USER_AUTH Teknisk ypsomed.se Sparar inloggningsinformation om du på vår webbplats kommer till ett område som kräver inloggning. 5 timmar
cookiesonsent_status Teknisk ypsomed.se Sparar ditt tillstånd att kakor sparas på den aktuella domänen. Session
ewafutano Analytisk Evalanche Spårande (anonym historik) 24 månader
_ga Analytisk Google Ger besökaren ett slumpvärde. Det värdet upptäcker om den här enheten återkommer till vår webbsida. 2 år
_utma Analytisk Google Analyserar hur ofta besökaren kommer till vår webbsida från den här enheten. 2 år
_utmb Analytisk Google Skapar en tidsstämpel när en besökare öppnar webbsidan. 30 minuter
_utmc Analytisk Google Skapar en tidsstämpel när en besökare lämnar webbsidan. Session
_utmt Analytisk Google Stryper ”Request-Rate” 10 minuter
_utmz Analytisk Google Analyserar varifrån du kom till vår webbsida (t.ex. länk från kampanj, annan webbplats) 6 månader

Tekniskt nödvändiga kakor

Tekniskt nödvändiga kakor är sådana som gör det lättare att använda vår webbplats. Några av webbplatsens funktioner kan inte alls erbjudas utan att de kakorna används. En del kakor gör till ecempel att du känns igen när du bytt sida, så att du inte behöver logga in på nytt.

Användningen av tekniska kakor motiverar vi med vårt berättigade intresse (GDPR art. 6 paragraf 1f) att upprätthålla vår webbplats funktionsduglighet och göra den angenäm och säker för besökarna.

Analytiska kakor

Analytiska kakor samlar information om hur du och andra besökare använder vår webbplats. Den statistiska bearbetningen gör det möjligt för oss att förbättra våra webbsidors funktion. Till exempel visar analytiska kakor var besökarna har svårigheter med sidorna och vilka undersidor som oftast besöks. De hjälper oss dessutom att löpande vidareutveckla vårt online-utbud och visa attraktiv, relevant information. I det syftet får och använder vi enbart data som är anonymiserade och inte går att använda till att identifiera besökaren. 

Mer information om analytiska kakor hittar du i avsnitten Nyhetsbrev från Evalanche och Analysverktyg och online-marknadsföring.

Nyhetsbrev från Evalanche

Om du registrerar dig för nyhetsbrev, vidarebefordras din e-postadress, ditt efter- och förnamn samt land till en databas hos Evalanche (SC-Networks GmbH, Enzianstrasse 2, Starnberg, Deutschland). Evalanche är vår leverantör av e-postmarknadsföring, automatisering av marknadsföring och kundämneshantering. Evalanche använder dessa insamlade date uteslutande till att sända information om Ypsomed och våra produkter i form av ett e-postnyhetsbrev på vårt uppdrag. Data för Ypsomed-nyhetsbrevet (innehåll och prenumeranter) förvaltas och administreras uteslutande av Ypsomed.  

I nyhetsbrevet sätter Evalanche kakor för anonym statistisk isamling och för att bygga upp informativa intresseprofiler. Vid den statistiska utvärderingen används hashfunktioner. Det gör att insamlad information (spårningsinformation och kakor) inte kan härledas till en bestämd användare. Data kan dock användas till kvantitativ statistisk utvärdering.

Användning av olika Google-tjänster

På vår webbsida använder vi några Google-tjänster från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (”Google”).

Vid användning Google-tjänster sparar Google kakor på din enhet via din webbläsare. Vi kan inte utesluta att Google då använder servrar i USA. Google har dock underkastat sig EU-US Privacy Shieldsamt Swiss-US Privacy Shield. Google säger sig använda inhämtade data till att tillhandahålla tjänster och för att garantera att tjänsterna fungerar som avsett.

Google reCaptcha

Vi använder ”Google reCAPTCHA” (nedan ”reCAPTCHA”) på vår webbplats. Med reCAPTCHA kontrollerar vi om vissa inmatningar i våra kontakt- eller nyhetsbrevformulär görs av en människa eller av en dator. Med reCaptcha motverkar vi de ökande registreringarna från maskiner på besökarkonton och nyhetsbrev. reCAPTCHA ger det bästa skyddet mot sådana angrepp (bot-angrepp).   

reCAPTCHA analyserar dina interaktioner så fort du läser in webbsidan, baserat på följande egenskaper:

  • Den använda terminalens IP-adress
  • Datum och uppehållstid på webbplatsen
  • Dina musrörelser på reCAPTCHA-ytor samt de uppgifter genom vilka du måste identifiera bilder
  • Identifieringsdata för använd typ av webbläsare och operativsystem
  • Google-kontot om du loggat in till Google

De data som insamlats vid analysen vidaresänds till Google. Enligt uppgifter från Google använder Google reCAPTCHA-informationen inte till personaliserad reklam.

Google Maps

På vår webbplats använder vi dessutom utbudet från Google Maps. Det gör att vi direkt på webbsidan kan visa dig en interaktiv karta med vår belägenhet så att du bekvämt kan använda kartfunktionen. 

När du klickar på vår adress i navigeringen i kartan, öppnar Google Maps en ny flik. Observera att du är bunden till Ytterligare användningsvillkor för Google Maps/Google Earth inbegripet Googles integritetspolicy så snart du använder Google Maps.

Analysverktyg och online-marknadsföring

På vår webbplats arbetar vi med moderna analysmetoder och -verktyg för att förstå hur besökare på webbplatsen förhåller sig. Den informationen hjälper oss att löpande vidareutveckla vårt online-utbud och visa attraktiv, relevant information. I det syftet får och använder vi enbart data som är anonymiserade och inte går att använda till att identifiera besökaren.

Nedan presenterar vi de analystjänster och metoder som vi använder till sådana ändamål. Dessutom visar vi hur du kan förhindra att de tjänsterna utvärderar hur du använder vår webbplats.

De analys- och remarketingverktyg och funktioner som i använder är tjänster från andra leverantörer. På vårt uppdrag samlar de in data om hur besökare använder vår webbplats och bearbetar dem statistiskt. Den erhållna informationen gör att vi kan erbjuda besökare på andra tjänster i Internet (som Google eller Facebook) riktad, relevant information och reklam. Till de av oss använda verktygen och funktionerna hör Google Analytics, Google Ads (f.d. Google AdWords), Google DoubleClick och Facebook Pixel.

Dessa tjänster använder för sina syften kakor, taggar och Tracking Pixels. Kakor är små textfiler som sparas tillfälligt eller permanent på din hårddisk. De kan samla in och utvärdera besök och besökares interaktioner i olika webbtjänster och överföra dessa data till webbservern. Taggar är korta kodstycken som ingår i webbplatser och mobilappar, för att meddela en server om en besökare har utfört en viss handling (t.ex. att klicka på en knapp). Pixel Tags (eller Web Beacons) är mycket små bildfiler som bäddats in i webbplatser eller e-post och möjliggör slutsatser om deras öppnande.

Bearbetningen av dessa data motiverar vi med vårt berättigade intresse (GDPR art. 6 paragraf 1f) av att löpande vidareutveckla vårt online-utbud och visa attraktiv, relevant information.

Utbud från Google

På vår webbsida använder vi några Google-tjänster från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (”Google”).

Vid användning Google-tjänster sparar Google kakor på din enhet via din webbläsare. Vi kan inte utesluta att Google då använder servrar i USA. Google har dock underkastat sig EU-US Privacy Shieldsamt Swiss-US Privacy Shield. Google säger sig använda inhämtade data till att tillhandahålla tjänster och för att garantera att tjänsterna fungerar som avsett. 

Om du är inloggad till Google, tillordnas dina data direkt till ditt Google-konto. Om du inte önskar tillordning till din profil hos Google, måste du logga ut innan du aktiverar en Google-tjänst. Google sparar dina data (även för besökare som inte loggat in) som besökarprofil och använder dem till behovsanpassad reklam, marknadsforskning och behovsanpassad utformning av sina webbplatser, om Google inte uttryckligen förnekar detta vid de enskilda tjänsterna. Du kan invända mot skapandet av dessa besökarprofiler. Då måste du vända dig till Google för att utnyttja den rätten. Google kan i vissa fall överföra den informationen till tredje part, om det är föreskrivet i lag eller om denna tredje part bearbetar dessa data på uppdrag av Google. Mer information får du vid beskrivningen av de enskilda Google-tjänsterna samt på Googles integritetspolicy

Google Analytics med anonymiseringsfunktion

Google Analytics är ett analysverktyg som samlar in data om hur besökare använder vår webbplats och bearbetar dem statistiskt. Den sänder uppgifter om sidhämtningar och besökarens åtgärder (t.ex. besökets längd och ordningsföljd samt besökarens och sidhämtningars URL, sidan som besökaren kom från, samt information om den använda apparaten, operativsystemet, webbläsaren och den ungefärliga platsen) till Googles servrar. Till det ändamålet används kakor och liknande, t.ex. Tracking Pixels, för att kunna tillordna besökaren anonyma data, som slumpmässiga ID-nummer för tt känna igen besökaren och i förväg koppla dina besök via olika apparater och sessioner. IP-adresser förkortas med tillsatskoden ”anonymizeIP” på vår webbplats så att de automatiskt blir anonymiserade innan de skickas till Google.

Mer detaljer förklarar Google på sin Integritetsdokumentation.

Du kan avaktivera Google Analytics för din webbläsare med en Add-on.

Google Ads (f.d. Google AdWords)

Google Ads (f.d. Google AdWords) är ett reklamerbjudande från Google, som lägger in kakor för att känna igen besökare på vår webbplats på andra tjänster. På så sätt kan intresserelaterad reklambudskap som bygger på din tidigare surfning visas på en terminal. Du kan avvisa sådana kakor genom inställningarna in din webbläsare.
Mer information om användning av data till marknadsföring från Google finns under https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Om du vill invända mot intresserelaterad reklam genom Google Ads, kan du använda Googles inställnings- och Opt-Out-möjligheter på http://www.google.com/ads/preferences.

Google DoubleClick

Google DoubleClick är ett reklamerbjudande från Google, som lägger in kakor för att känna igen besökare på vår webbplats på andra tjänster. På så sätt kan intresserelaterad reklambudskap som bygger på din tidigare surfning visas på en terminal. Du kan avvisa sådana kakor genom inställningarna in din webbläsare. Mer information om användning av data till marknadsföring från Google finns under https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Om du vill invända mot intresserelaterad reklam genom Google DoubleClick, kan du använda Googles inställnings- och Opt-Out-möjligheter på http://www.google.com/ads/preferences.

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Den tjänsten lägger flexibelt in ”taggar”, som skickar önskade analyserade data till Google Analytics med ledning av kodplatser. Vid en ingående http-begäran noteras IP-adressen, som sparas en kort stund för att kunna korrigera fel vid integreringen. Tag Manager hämtar inte in persondata och använder inte heller sådana. Dessa data är alltid anonyma.

Hur kan du förhindra inläggning av kakor respektive återkalla ditt medgivande?

Tekniska kakor

I dina webbläsarinställningar kan du helt eller delvis avaktivera inläggning av kakor, om du vill förhindra att ditt besök på vår webbplats spåras. Din webbläsarleverantör kan informera om hur du tar bort och blockerar kakor, eller så använder du läsarens hjälpfunktion. Vi påpekar dock att du efter avaktivering i värsta fall inte längre kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Google Analytics

Du kan förhindra datainsamling genom Google Analytics genom att klicka på följande länk:

Förhindra Google Analytics.

Då installeras en Opt-Out-kaka på din enhet. Med Opt-Out-kakan förhindras Google Analytics att i fortsättningen samla in data från den här webbplatsen, så länge kakan är kvar i din webbläsare. Alternativt kan du förhindra sparande av kakor genom motsvarande inställning i din webbläsare. Installera i så fall det insticksprogram för webbläsare som finns via den här länken: Insticksprogram till webbläsaren för att avaktivera Google Analytics. Det förhindrar upptagning och vidarebefordran av data som avser din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) samt Googles bearbetning av dessa data.